پسر راننده اتوبوس پاکستان در لیست نامزد های پیشنهادی به عنوان نخست وزیر جدید بریتانیا

سجاد جاوید، یکی از پیشگامان پیشرو و تنها مهاجری است که نامش در لیست نامزد های پیشنهادی به عنوان نخست وزیر جدید بریتانیا قرار دارد. وی اهل کشور پاکستان است.