شاه محمود قریشی

اتمام سفر 4 کشوری (افغانستان، ایران، چین و روسیه) وزیر امور خارجه پاکستان و جذب حمایت از برقراری صلح در افغانستان

وزیر امور خارجه پاکستان ، در آخرین مقصد سفر دوره ای خود به کشورهای منطقه به گسترش روابط اسلام آباد با مسکو در مسیر همکاری های بلند مدت در ابعاد […]

شاه محمود قریشی

ارتباطات منطقه‌ای و نقطه‌نظرات مشترک برای پیشرفت (پاکستان و منطقه) ضروری هستند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان

سفر وزیر خارجه پاکستان، شاه محمود قریشی به ایران و کشور های منطقه (چین، افغانستان و روسیه) برای تقویت روابط پاکستان با کشور های همسایه است.