دومین تور کارآفرینی پاکستان همراه با جلسات با وزارت خانه های مربوطه، بازید از شهرک های صنعتی، کارخانجات و مراکز نوآوری و علمی اسلام آباد‌

دومین تور کارآفرینی پاکستان همراه با جلسات با وزارت خانه های مربوطه، بازید از شهرک های صنعتی، کارخانجات و مراکز نوآوری و علمی اسلام آباد‌

دومین رویداد بین المللی کارآفرین شو

برگزاری دومین رویداد بین المللی کارآفرین شو 97 به همت موسسه بین المللی کارآفرینی کد پاکستان در مشهد

موسسه بین المللی کارآفرینی کد، پاکستان با همکاری دانشگاه صنعتی سجاد در مشهد ایران دومین رویداد بین المللی کارآفرین شو 97 را همزمان با روز ملی کارآفرینی در دانشگاه صنعتی […]

جشنواره بین المللی کارآفرین شو 2017

اولین جشنواره بین المللی کارآفرین شو 2017 با هدف آغاز ارتباطات کارآفرینی بین المللی در کشور های منطقه

هدف اصلی این رویداد های کارآفرین شو، ایجاد شبکه کارآفرینی از دانشجویان و کارآفرینان بین المللی و ایرانی است و ایجاد نقطه آغاز ارتباطات کارآفرینی بین کشور های منطقه است.