آثار هنری مسابقه

آثار هنری مسابقه مجازی “پاکستان در نگاه من” که مورد توجه داوران قرار گرفت

در اولین مسابقه مجازی “پاکستان در نگاه من”،  آثار هنری مرتبط با فراخوان مسابقه در غربالگری اولیه انتخاب و به داوران تحویل داده شد. ‌ حقیقت آن است که تمام […]

نمایش داستان کشمیر و نقاشی پرچم پاکستان: آثار هنری برگزیده اولین مسابقه مجازی “پاکستان در نگاه من”

در اولین مسابقه مجازی “پاکستان در نگاه من”  به مناسبت روز استقلال پاکستان آثار هنری زیبایی ارسال شد که در ادامه این آثار منتشر می گردد. با توجه به مهلت […]

مناسبت روز استقلال پاکستان

نماد آزادی: شعر دختر 11 ساله پاکستانی به مناسبت روز استقلال پاکستان

محمد علی جناح رهبرِ پاکستانه مثل امام خمینی که رهبر ایرانه . برج منار لاهور نماد آزادیه لباسای رنگارنگ نشونه‌ی شادیه   تنوع غذایی بریانی و پکورا سمبوسه و کراهی […]