سفر به پاکستان

سفر به پاکستان از زبان دختر ایرانی: پاک داستان های کره ی زمین

در این نوشته سفر به پاکستان را از زبان دختری از شهر نصف جهان ایران می خوانیم. در قلب ایران، نصف جهان به جهان چشم گشودم. از دوران کودکی سفر را […]