رونمایی از اپلیکیشن ECP

رونمایی از اپلیکیشن کلیک بر روی ECP توسط رئیس جمهور Mamnoon

علمی و فناوری

در روز ملی رای گیری، رئیس جمهور Mamnoon Hussain، رونمایی از اپلیکیشن کلیک بر روی  را در مراسمی با همین مناسبت در اسلام آباد افتتاح نمود. 

در روز ملی رای گیری، رئیس جمهور Mamnoon Hussain، برنامه “کلیک بر روی “ECP را در مراسمی با همین مناسبت در اسلام آباد افتتاح نمود. در این مراسم رئیس جمهور رضایت خود را از حرکت نظام انتخاباتی کشور به سمت سیستم مدرن اعلام نمود. او امیدوار بود که برنامه تلفن همراه توسط کمیسیون انتخابات به طور قابل توجهی به آگاهی رأی دهندگان کمک کند.

رئیس جمهور Mamnoon Hussain گفت که آزمایشات سیستم بیومتریک و دستگاه های رای گیری الکترونیکی نیز به عنوان بخشی از تلاش ها برای بهبود سیستم انتخاباتی و تضمین شفافیت بیشتر انجام شده است.

وی افزود که آموزش کارکنان انتخابات همچنین یکی از جنبه های مهم برنامه است که هدف آن ارتقاء کیفی بیشتر در سیستم است. رئیس جمهور گفت: در حالی که فناوری اطلاعات مدرن را معرفی می کنیم، باید حضور رای دهندگان در مناطق دور افتاده و عقب مانده که به طور کامل آموزش دیده نیستند را نیز در نظر بگیریم.

او همچنین موقع رونمایی از اپلیکیشن اضافه کرد: آموزش رأی دهی باید بخشی از برنامه درسی باشد تا جوانان ما از همان ابتدا با ارزش و اهمیت رأی گیری آشنا شوند.

Mamnoon Hussain  گفت که کمیته های آموزش رأی دهندگان، عملکرد تشویقی را برای آگاهی و اطلاعات رای دهندگان ارائه می دهند. وی از نقش احزاب سیاسی، جامعه مدنی و رسانه ها برای آموزش توده مردمی در مورد اهمیت رای آن ها خبر داد.

از سوی دیگر، سردار محمد رضا خان، عضو ارشد کمیسیون عالی انتخابات ، از مردم خواست تا از رأی دادن خود اطمینان حاصل کنند.

وی گفت که سرشماری ملی اخیر، آمارهای بیش از صد میلیون نفر را که واجد شرایط رای گیری هستند، ارائه می دهد، بنابراین باید از ثبت نام و تأیید آرای خود اطمینان حاصل کنند.

این عضو کمیسیون عالی انتخابات گفت که روند اتصال تمام مناطق در سراسر کشور با سیستم الکترونیکی و کامپیوتری رای گیری ملی ما تا پایان سال جاری تکمیل خواهد شد.