PM Khan to Inaugurate Digital Pakistan Campaign

حرکت در مسیر علم و فناوری با کمپین پاکستان دیجیتال

اخبار ملی

نخست وزیر عمران خان کمپین پاکستان دیجیتال را راه اندازی کرد که هدف از آن دستیابی به یک فضای بدون کاغذ در دستگاه های دولتی می باشد.

کمپین پاکستان دیجیتال بخشی از برنامه دیجیتالی سازی دولت تحریک انصاف (PTI) است که با هدف معرفی جدیدترین فناوری ها برای رفاه عمومی می باشد.

مراسم راه اندازی این کمپین  در دفتر نخست وزیر در اسلام آباد برگزار شد.

Digital Transformation Only Way For Developing Pakistan

تسهیل ارتباط مردم و دولت در پاکستان دیجیتال

نخست وزیر در سخنرانی در این مراسم گفت که او باید این کار (کمپین پاکستان دیجیتال) را زودتر انجام می داد اما تمام تمرکز او در ثبات اقتصاد بود.

عمران خان افزود: من می خواستم انرژی خود را به سمت مناطق دیگر منحرف كنم اما به عنوان نخست وزیر مجبور شدم كه فقط روی كسر حساب جاری تمرکز كنم. چراکه زمانی که روپیه تقویت نشود، کشور نمی تواند سرمایه گذاری خارجی را به خود جلب کند.

وی گفت: اکنون، اقتصاد تثبیت شده است و سازمان های بین المللی از سیاست های مالی و اقتصادی پاکستان قدردانی می کنند.

عمران خان افزود: اکنون تمام توجه ما به پروژه پاکستان دیجیتال متمرکز خواهد شد. این کمپین، پتانسیل های جوانان ما را شکوفا خواهد کرد. جمعیت قابل توجهی از جوانان در این کشور از طریق پروژه دیجیتال پاکستان می توانند به قدرت کشور تبدیل شوند.
نخست وزیر ادامه داد: زنان می توانند در این کمپین مشاركت كنند، آنها می توانند شغل پیدا كنند. این یک فرصت بزرگ است و ما از آن نهایت استفاده را خواهیم کرد.

PM Imran Khan launches 'Digital Pakistan' campaign

به لطف این پروژه مردم برای ارتباط با دولت لازم نیست صف های طولانی را تشکیل دهند و شما می توانید همه چیز را از طریق تلفن همراه خود انجام دهید. این کمپین با هدف دیجیتالی کردن مکاتبات بین نهادهای دولتی راه اندازی شده است.

گفتنی است کمپین پاکستان دیجیتال توسط وزارت فناوری و اطلاعات اجرا می شود. این وزارت وظیفه دارد همه مکاتبات بین دفاتر دولتی را ظرف سه ماه دیجیتالی کند.

PM Khan to Inaugurate Digital Pakistan Campaign

 

 

3 comments

Comments are closed.