بازار بورس پاکستان

رشد چشمگیر بازار بورس پاکستان در روزهای اخیر ماه نومبر 2019

کارآفرینی

بازار بورس پاکستان روز دوشنبه در هشتمین روز متوالی روند صعودی خود را ادامه داد.

شاخص بورس اوراق بهادار پاکستان توانست به بالاترین میزان رشد طی چند سال گذشته برسد. به نحوی که شاخص KSE-100 از همان زمان آغاز معاملات تاکنون روند صعودی داشت. علت این امر آن است که سرمایه گذاران به علت رضایت صندوق بین المللی پول از مسیر اقتصادی پاکستان، فعالیت خرید را در این بازار از سر گرفتند.

در پایان روز، شاخص معیار 824 امتیاز (یا 2.29٪) را به دست آورد تا در کانال 36803 بسته شود. همچنین مبادله ارز در منطقه سبز در طول جلسات  معاملاتی با 839 امتیاز بالا انجام شد.

به گفته اوساما بن سعید مدیر ارشد فروش در اوراق بهادار چندخطی، بانک ها، بخش های مرتبط با نفت و انرژی و بخش OMC تمایل کلی بازار بورس پاکستان را به سمت بالا کشیده است.

وی در ادامه اظهار داشت كه بخشی از قدرت بازار بورس پاکستان به پشتوانه 200 میلیارد روپیه از شرکت های خصوصی بود. در این میان

شرکت های UBL، OGDC، PPL، HUBC ، POL و PSO به ترتیب درصد مشارکت 94/3، 09/3، 19/2، 5، 11/3، و 5 درصد را داشتند.

بازار بورس پاکستان ششمین بازار جهانی از نظر بهترین عملکرد

گفتنی است بازار بورس پاکستان طی چند ماه به شدت صعود کرده است و از سال گذشته در ماه اگوست بهترین عملکرد را در سطح جهانی بدست آورده است.

این کشور ششمین بازار با بهترین عملکرد را از جولای امسال داشته است و از اول اکتبر تاکنون 14.1 درصد بازده را به تنهایی منتشر کرده است.

به نظر می رسد بازگشت اعتماد سرمایه گذاران به این بازار و شدت روند خرید سهام در این بازار نقش مهمی در پیشرفت آن را دارد.

ایجاد بازار بورس پاکستان در حقیقت نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی پاکستان بوده است و اکنون پیشرفت در عملکرد این بازار، اقتصاد پاکستان را به یکی از پایدارترین و قدرتمندترین اقتصادهای دنیا تبدیل می نماید.