وضعیت امنیت در پاکستان

رشد 70 درصدی ورود گردشگران خارجی نشانه ای از بهبود وضعیت امنیت در پاکستان

گردشگری

بهبود وضعیت امنیت در پاکستان سبب افزایش سفر گردشگران خارجی به این کشور شده است به طوری که پاکستان در طی سال های گذاشته شاهد رشد 70 درصدی هجوم گردشگران خارجی بود.

به گفته PTDC یا شرکت توسعه گردشگری پاکستان ، بیش از 17،500 نفر در سال 2018 با ویزاهای توریستی از پاکستان دیدار کردند و این کشور شاهد افزایش شگفت انگیز در گردشگری در مقایسه با سال 2017 بود که 10476 نفر با ویزاهای توریستی به پاکستان سفر کردند. این

بررسی آمارهای گردشگری در شش سال گذشته نشان می دهد بیش از 60 هزار نفر از جاذبه های گردشگری مختلف در پاکستان به ویژه مکان های زیبا در شمال کشور بازدید کردند.

https://pakistaninfo.com/2019/09/21/%d9%be%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%9b-%d9%85%d9%82%d8%b5%d8%af-%d8%b3%d9%81%d8%b1-%d9%85%d9%86-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%db%8c%da%a9-%d8%b3%d9%81%d8%b1-%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%a7%db%8c/

این امر دقیقاً به دلیل ابتکارات امنیتی اخیر دولت و بهبود وضعیت امنیت در پاکستان صورت گرفت

مقایسه تعداد گردشگران خارجی در پاکستان از سال 2014 تا کنون

در سال 2014 ، حدود 5،500 گردشگر خارجی با ویزای توریستی به پاکستان آمدند. در حالی که در سال 2013 ، 10.560 گردشگر خارجی از کشور بازدید کردند. به عبارت دیگر جریان گردشگران خارجی در سال 2014 به طرز چشمگیری کاهش یافت.

پس از سال 2014 ، دولت اقدامات امنیتی جدید زیادی را در جهت بهبود وضعیت امنیت در پاکستان انجام داد و بسیاری از عملیات های جدید به منظور از بین بردن تروریسم صورت گرفت.

در نتیجه، ورود گردشگران افزایش یافت. به نحوی که در سال 2015 و 2016 تعداد گردشگران خارجی نسبتاً افزایش یافته است. در سال 2015 ، تعداد گردشگران حدود 6،475 نفر بود. در حالی در سال 2016  بیش از 9000 نفر از کشور بازدید کردند. گردشگری پاکستان در سال 2017 رشد چشمگیری داشت و تعداد گردشگران در سال مربوط به به 10 هزار و 500 نفر رسید.

https://pakistaninfo.com/2019/05/09/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%9b-%d9%85%d9%82%d8%b5%d8%af-%d8%b3%d9%81%d8%b1-%d9%85%d9%86-%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%82-%d9%85%db%8c/

سخنگوی PTDC از اشتیاق دولت برای بهبود وضعیت امنیت در پاکستان و ارتقاء جهانگردی در کشور خبر داد. او گفت: دولت برای تقویت گردشگری در پاکستان گام های استثنایی برداشته است. وی در ادامه افزود: سیاست ویزای آنلاین به تدریج گردشگری ورودی به پاکستان را افزایش داده است. علاوه بر این، ساخت بقایای بودایی از تاکسیلا تا سوات و باز شدن کریدور کارتارپور باعث افزایش چشمگیر گردشگری مذهبی کشور شده است.

https://pakistaninfo.com/2019/03/16/%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88%db%8c%d8%b2%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-%d9%be%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1/

بدین ترتیب به نظر می رسد بهبود وضعیت امنیت در پاکستان از یک سو و سیاست های تشویقی و تسهیلات دولت برای جذب گردشگر از سوی دیگر سبب افزایش 70 درصدی تعداد گردشگران خارجی در پاکستان در سال های اخیر شده است.