بزرگترین پارک علم و فناوری

همکاری پاکستان و روسیه در راه اندازی بزرگترین پارک علم و فناوری دنیا

علمی و فناوری, کارآفرینی

وزیر علوم پاکستان از احداث بزرگترین پارک علم و فناوری در پاکستان با همکاری روسیه خبر داد.

پویایی سیاست جهانی در حال تغییر می باشد و پیشرفت در زمینه های علم و فناوری بر سیستم اتحاد کشورها تأثیر گذاشته است. به همین خاطر حتی کشورهایی نظیر پاکستان و روسیه که در گذشته کمتر روابط داشته اند، امروز به همکاری به ویژه در حوزه علم و فناوری می پردازند.

روسیه یکی از کشورهای پیشرو در زمینه توسعه در زمینه علم و فناوری است. بنابراین همکاری با روسیه نشانه ای مثبت برای پیشرفت پاکستان در علم و فناوری است.

ملاقات وزیران علوم و فناوری دو کشور پاکستان و روسیه برای راه اندازی بزرگترین پارک علم و فناوری دنیا

فئواد چودری وزیر فدرال علم و فناوری با وزیر علوم و تحصیلات تکمیلی روسیه، Mikhail Kotyukov در مسكو ملاقات كرد. فئواد چودری اعلام کرد که پاکستان و روسیه بخشی از تفاهم نامه همکاری مشترک برای ارتقاء همکاری در حوزه علم و فناوری و احداث بزرگترین پارک علم و فناوری در پاکستان را امضا خواهند بود.

آنها به دنبال ایجاد کمیسیون پاک و روسیه برای ارتقاء همکاری های دو جانبه در علم و فناوری نیز هستند.

چودری همچنین اضافه كرد كه آنها می خواهند تا با مشاركت روسیه پایه های احداث بزرگترین پارک علم و فناوری در پاکستان را بگذارند. وزرای هر دوکشور در این حوزه به بحث و گفت و گو پرداختند. هدف اصلی این گفتگوها یافتن راههای عملیاتی برای پیشرفت در علم و فناوری بود.

علاوه بر این، وزیر علوم پاکستان همچنین شرکتهای روسی را به شرکت در تاسیس و آغاز احداث بزرگترین پارک علم و فناوری در پاکستان مانند پارک بیو فناوری / گیاهان دارویی در جیلم دعوت کرد.

موضع وزیر علوم روسیه در این خصوص موضع مثبتی بود. وی به همتای پاکستانی خود اطمینان داد که روسیه در زمینه علم و به ویژه در زمینه فناوری های پیشرفته نظر راه اندازی بزرگترین پارک علم و فناوری مایل به همکاری با پاکستان است.

در پایان جلسه فئواد چودری از همتای روس خود برای سفر به پاکستان دعوت کرد.

بدین ترتیب به نظر می رسد رفتاری مشارکتی مشابه می تواند کشور پاکستان را در مسیر توسعه علمی و رقابت با دنیای مدرن قرار دهد.