نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل

دیدار نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل با رئیس جمهور پاکستان در اسلام آباد

بین المللی

ملکه ماکسیما ملکه هلند و نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد (UNSGSA) در امور مالی برای توسعه، امروز با دکتر عارف علوی در کاخ ریاست جمهوری دیدار نمود.

مطابق بیانیه رسمی صادر شده توسط دفتر ریاست جمهوری، دکتر عارف علوی ضمن استقبال از ملکه هلند، از تعهد نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در ارتقاء امور مالی برای توسعه قدردانی کرد.

در این دیدار، رئیس جمهور پاکستان اظهار داشت که پاکستان از آخرین سفر ملکه هلند در سال 2016 ، پیشرفت چشمگیری در زمینه گردش مالی داشته است و این بازدید همچنین پیامدهای مثبتی در ابتکارات در حال انجام در کشور خواهد داشت.

رئیس جمهور گزارشی از اقدامات دولت پاکستان طبق استراتژی ملی گردش مالی تا سال 2023 برای ارتقاء بیشتر با تأکید بر امور مالی زنان، را به نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد ارائه نمود.

دکتر عارف علوی تأکید کرد که پاکستان گردش مالی را ابزاری مؤثر برای دستیابی به پیشرفت در اهداف توسعه پایدار (SDG) ، ریشه کن کردن فقر و تحقق رشد فراگیر اقتصادی می داند.

در پایان جلسه، ملکه ماکسیما به عنوان نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد از تلاش های پاکستان از جمله اولویت دسترسی به خدمات مالی برای زنان و ترویج فراگیر استفاده از فناوری در خدمات مالی قدردانی کرد.

سفر ملکه هلند به پاکستان: گامی مهم در معرفی چهره جدید از پاکستان به جهانیان

دیدگاهتان را بنویسید