Netherlands's Queen Maxima To Visit Pakistan

تمجید ملکه ماکسیما هلند از برنامه گردش مالی پاکستان

بین المللی

ملکه ماکسیما هلند که با هدف بررسی برنامه گردش مالی پاکستان وارد این کشور شده بود، پیشرفت اقتصاد پاکستان را چشمگیر دانست.

بانوی سلطنتی هلند در پاکستان به منظور بحث درباره ابتکار مالی این کشور، به ویژه برنامه احساس در پاکستان حضور دارد.

او در دومین روز سفر خود در همایش دو روزه نوآوری اقتصادی پاکستان شرکت نمود. این همایش به طور مشترک توسط KARANDAAZ  و بانک توسعه آسیاو  (ADB) با همکاری شرکای محلی برگزار شد.

ملکه ماکسیما هلند در سخنرانی خود در این همایش گفت که امور مالی برای توسعه پاکستان از اهمیت اساسی برخوردار است و این باعث می شود فرصت های بیشتری برای مردم ایجاد شود. وی گفت که زنان و بخش فقیر پاکستان از پتانسیل های زیادی برای به دست آوردن مزایای ورود به بخش مالی و دیجیتالی شدن در این کشور برخوردار هستند.

وی همچنین اظهار داشت: “پتانسیل بزرگی برای تغییر سریع در امور مالی به ویژه برای زنان و افراد فقیر در پاکستان وجود دارد.”

Financial inclusion pivotal to Pakistan development Queen Maxima

پیشرفت چشمگیر در گردش مالی پاکستان

در این همایش، ملکه ماکسیما هلند آمار جالبی را در خصوص پیشرفت پاکستان در حوزه اقتصادی ارائه داد. وی گفت: یک نظرسنجی در سال 2017 نشان داد که اقتصاد پاکستان پیشرفت چشمگیری داشته است زیرا گردش مالی آن از 13 درصد در سال 2014 به 21 درصد در سال 2017 افزایش یافته است.

وی افزود: در سیاست جدید، دولت  65 میلیون حساب دیجیتالی فعال از جمله 20 میلیون حساب برای زنان را تعیین کرده است. مشارکت بین شرکت های خوب در حال رشد سریع و ارائه دهندگان خدمات مالی، به دیجیتالی کردن زنجیره ارزش عرضه کمک می کند و برای هر مجموعه ای در پاکستان مفید خواهد بود.

بانوی اول هلند در دیدار با نخست وزیر پاکستان

ملکه ماکسیما هلند خاطرنشان کرد که سازمان ملل از تلاش های دولت پاکستان برای گسترش گردش مالی رضایت دارد. وی همچنین از تلاش های دولت پاکستان در تدوین یک سیاست جدید برای دستیابی به اهداف گردش مالی تا سال 2023 به عنوان یک اقدام موثر استقبال کرد.

Financial inclusion pivotal for economic development of Pakistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

One thought on “تمجید ملکه ماکسیما هلند از برنامه گردش مالی پاکستان

Comments are closed.