kashmir black day

روز سیاه کشمیر 2019 متفاوت از هر سال دیگر

اخبار ملی

امسال 27 اکتبر همگام با روز سیاه کشمیر حال و هوای دیگری را با خود دارد. چرا که از بیش از 2 ماه قبل، تعطیلی و خاموشی کامل، کشمیر اشغال شده توسط هند را فراگرفته است.

پس از لغو قانون نیمه خودمختاری کشمیر توسط دولت هند در تاریخ 5 آگوست 2019، هر روز ناامیدی، خشم و ترس در منطقه رو به افزایش است.

از آن تاریخ تا کنون حکومت نظامی در کشمیر برقرار است یعنی بیش از 80 روز!

cerfew in kashmir

72 سال پيش در روز 27 اکتبر 10947،  ارتش هند وارد كشمير شد و اقدام به سرکوب و کشتار مردم مسلمان کشمیر کرد. مردم کشمیر هر سال این روز را به عنوان روز سیاه گرامی می دارند. هدف از برگزاری این روز ابلاغ پیامی به جامعه بین الملل به منظور وضعیت مردم کشمیر اشغال شده توسط هند است.

kashmir black day

چرا 27 اکتبر را روز سیاه کشمیر می نامند؟

پیام نخست وزیر و رئیس جمهور پاکستان به مناسبت روز سیاه کشمیر

به همین مناسبت نخست وزیر عمران خان در پیام ویژه خود گفت که امسال روز سیاه کشمیر از سال های دیگر متمایز است.

وی گفت: در تاریخ 27 اکتبر 1947 ، هندوستان جامو و کشمیر را به طور غیرقانونی اشغال کرده بود و در 5 اگوست سال جاری اقدامات لازم را برای تغییر یک جانبه وضعیت مناقشه برانگیز قلمرو و تغییر ساختار و هویت جمعیتی آن انجام داد. وی گفت که با استقرار نیروهای اضافی و خاموشی بی سابقه رسانه ها و ارتباطات، کشمیر اشغالی به “بزرگترین زندان سیاره” تبدیل شده است.

imran khan black day

نخست وزیر عمران خان گفت که پاکستان خواستار لغو فوری توقیف و خاموشی ارتباطات و همچنین نجات اقدامات غیرقانونی و یکجانبه هند در سرزمین های اشغالی است.

علاوه بر این نخست وزیر پاکستان، در روز سیاه کشمیر درخت آزادی را در اسلام آباد کاشت و برای رهایی تمام مسلمانان این منطقه دعا کرد.

رئیس جمهور دکتر عارف علوی در پیام خود اظهار داشت: نیروهای اشغالگر هند مرتکب انجام جنایات غیرقابل توصیف علیه مردم کشمیری، از جمله زنان و کودکان با مصونیت از تنبیه و مجازات، هستند.”

Kashmirunrestirony

شاه محمود قریشی، وزیر امور خارجه پاکستان به کشمیری ها اطمینان داد كه ما نه تنها ثبات و روحیه مقاومت شما را به مناسبت روز سیاه كشمیر به یاد نگاه می داریم، بلكه به پشتیبانی و حمایت سیاسی، اخلاقی و دیپلماتیک خود  از مردم ایالت جامو و کشمیر در مبارزات بزرگشان ادامه می دهیم. تا زمانی که آنها مطابق قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد به حق قانونی خود برای تعیین سرنوشت خود برسند.

دیدگاه جامعه جهانی در مورد مسئله کشمیر

دیدگاهتان را بنویسید