kashmir blacl day

چرا 27 اکتبر را روز سیاه کشمیر می نامند؟

سبک زندگی

پاکستانی ها در سراسر جهان و مردم مسلمان کشمیر در هر دو طرف خط کنترل (LoC) به مناسبت اشغال غیرقانونی هند از کشمیر در روز 27 اکتبر یا روز سیاه کشمیر ، دست به برپایی تجمع و تظاهرات اعتراضی زدند.

روز سیاه کشمیر چه روزی است؟

در 70 سال قبل، بر اساس طرح تقسیم پاکستان و هند، منطقه جامو و کشمیر با 87 درصد جمعیت مسلمان باید جز خاک پاکستان به شمار می رفت. با استقلال پاکستان در سال 1947 این کشور خواستار الحاق منطقه مسلمان نشین جامو و کشمیر شد، اما مهاراجه وقت هندوی کشمیر، اقدام به امضای توافقنامه با هندوستان نمود. این امر با مخالفت مسلمانان سرزمین کشمیر مواجه گردید اما در مقابل، نظامیان هندوستان و هندوهای افراطی ظرف مدت دو ماه در منطقه جامو دست به کشتار بیش از 300 هزار مسلمان کشمیری زدند.

Landing-of-Indian-Troops-in-Srinagar-in-1947

از این قتل عام در تاریخ به عنوان نسل کشی مسلمانان یاد می شود. به این ترتیب در صورت برگزاری همه پرسی احتمالی جامو و کشمیر، به علت در اقلیت ماندن مسلمانان، این منطقه در هندوستان باقی می ماند. قتل عام مذکور موجب بروز نخستین جنگ میان پاکستان و هندوستان شد.

روز 27 اکتبر در کشمیر که از سال 1947 مسئله مورد مناقشه میان پاکستان و هند بوده است، همه ساله به عنوان روز سیاه کشمیر گرامی داشته می شود.

kashmir black day

عبارت روز سیاه در توصیف 27 اکتبر، روز اشغال کشمیر از سوی هندوستان اولین بار توسط غازی حسین احمد، رهبر پیشین حزب جماعت اسلامی پاکستان که در سال 2013 درگذشت، مورد استفاده قرار گرفت.

به گزارش رادیو پاکستان، هر ساله برای ابراز همبستگی با مردم کشمیر در روز سیاه، برنامه های مختلفی در سراسر پاکستان برگزار می شود.

علاوه بر این از کنسولگری های پاکستان در خارج از کشور نیز خواسته شده است تا برای برجسته کردن این روز، برنامه های ویژه با اجتماع پاکستانی های مقیم خارج، نمایندگان پارلمان محلی، اندیشکده ها و دیگران ترتیب داده شود.

kashmir black day

4 comments

دیدگاهتان را بنویسید