6 must visit Cities in Pakistan

افزایش قابل ملاحظه تعداد گردشگران داخلی و خارجی در پاکستان در مدت پنج سال

اخبار ملی

تردد گردشگران در اماکن فرهنگی در پاکستان در پنج سال گذشته 317 درصد افزایش داشته و سهم پنجاب نزدیک به 95 درصد بوده است.

گزارش میراث فرهنگی و تعداد بازدیدهای موزه در پاکستان توسط گالوپ پاکستان (یک سازمان تحقیقاتی وابسته به انجمن بین المللی گالوپ) نشان می دهد که گردشگری می تواند یک عامل تغییر بازی باشد که می تواند اقتصاد  کشور را احیا کند.

turism

براساس داده های ارائه شده در این گزارش، تعداد گردشگران در اماکن فرهنگی از سال 2014 رشد گسترده ای را داشته است. از حدود 1.6 میلیون بازدید در سال 2014 ، میزان ترافیک گردشگری در اماکن فرهنگی به 6.6 میلیون بازدید در سال 2018 افزایش یافته است که معادل 317 درصد افزایش در مدت 5 سال می باشد.

Tourist traffic witnesses sharp increase in five years

رشد تعداد گردشگران در ایالت های مختلف پاکستان

پنجاب، به عنوان بزرگترین و پرجمعیت ترین ایالت کشور، تقریباً در 95 درصد افزایش تعداد گردشگران پاکستان مشارکت داشته، در حالی که ترافیک گردشگری در سند و خیبر پختونخوا در طول سال ها نوسان داشته است.

ترافیک توریستی در اماکن موزه تقریباً 50 درصد افزایش یافته است که تعداد بازدیدها از 1.7 میلیون در سال 2014 به حدود 2.7 میلیون در سال 2018 افزایش یافته است. ترافیک گردشگران در ایالت KP و بلوچستان نیز روند مشابهی را در مکا نهای موزه خود تجربه کرده استو در حالی که در پنجاب و سند، تعداد بازدیدهای از سایت های موزه طی سالها در نوسان می باشد.

6 must visit Cities in Pakistan اما در کل، تمام ایالت ها بیشترین تعداد بازدید گردشگران را در سال 2018 ثبت کردند. تعداد بازدیدهای گردشگران خراجی برای هر دو مکان فرهنگی و موزه ای در پاکستان بیش از دو برابر افزایش یافته است.

در طی پنج سال گذشته، درصد بازدیدکنندگان خارجی در موزه ها تقریباً با 130 درصد افزایش یافته است، در حالی که بازدید کنندگان خارجی از اماکن فرهنگی 100 درصد افزایش یافته اند.

بدین ترتیب با میانگین 50 بازدید از سایت های فرهنگی، موزه ها در بین گردشگران خارجی محبوبیت بیشتری داشتند. این روند در بین هر چهار ایالت برای کل بازدیدهای خارجی شاهد افزایش تردیجی بود . بیشترین افزایش در KP مشاهده گردید که تعداد بازدیدهای موزه در سال 2018 با 250 درصد افزایش یافت.

موزه بنای یادبود پاکستان در اسلام آباد، موزه معادن Khewra در چاکوال و موزه میراث لوک ویرسا در اسلام آباد سه موزه برتر محبوب سال 2016 تا 2018 بودند.

پاکستان؛ مقصد سفر من: معرفی 8 مکان تفریحی اسلام آباد (قسمت اول)

موزه های تاکسیلا و لاهور در جایگاه های چهارم و پنجم قرار داشتند.

تاکسیلا: شهر تاریخی پاکستان با 18 سایت ثبت شده در یونسکو