Thousands-of-Indians-flee-held-Kashmir-after-security-advisory

عدم سفر گردشگران خارجی به کشمیر اشغالی شده توسط هند به دلایل امنیتی

گردشگری

پس از هشدارهای دولتی، گردشگران خارجی زیادی اقدام به ترک مناطق مورد مناقشه در کشمیر کرده اند و برخی دیگر که قصد سفر به این ناحیه را داشتند، سفر خود را لغو نمودند.

ممنوعیت سفر گردشگران خارجی به بهشت زیبای کشمیر به علت احتمال رویارویی و جنگ نظامی بین دو کشور هند و پاکستان می باشد.

Tourists sit inside a bus as they leave Kashmir

دور جدید از تنش های بین هند و پاکستان، پس از تصمیم یک جانبه دولت هند برای لغو اصل ۳۷۰ قانون اساسی کشور آغاز شده است. بر اساس این اصل به جامو و کشمیر اختیارات ویژه ای در مقایسه با سایر ایالت ‌های هند برای اداره امور داخلی ‌شان داده شده بود. به عنوان مثال دولت این منطقه می ‌تواند قانون اساسی و پرچم مخصوص به خود و همچنین اختیارات مستقل داخلی به جز موارد بین‌المللی و دفاعی و ارتباطات را داشته باشد.

واقیعت درگیری جدید هند و پاکستان در مورد کشمیر

وضعیت فعلی گردشگری در کشمیر اشغالی

بدون شک وقایع اخیر دلهره آور است. در حال حاضر ، مشخص نیست که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. به احتمال زیاد این وضعیت امنیتی برای گردشگران خارجی برای مدت طولانی برای جلوگیری از آسیب ناشش از جنگ های احتمالی باقی خواهد ماند.

killing in kashmir علاوه بر این ، خطر گرفتار شدن در میان جمعیت های معترض در مناطق با فشار زیاد وجود دارد. حضور قابل توجه نظامیان هندی در کشمیر نیز می تواند برای گردشگران خراجی نگران کننده باشد. بعلاوه، خاموش کردن های مکرر و جکومت نظامی باعث ایجاد اختلال می شود.

بنابراین، در حال حاضر ، کشمیر برای گردشگران خارجی از دسترش خارج است و پیش بینی می شود تا چند ماه آینده گردشگری در این منطقه زیبا متوقف باشد.

beauty of kshmir