علم و فناوری در پاکستان

فعالیت سازمان کارآفرینان پاکستانی در لندن برای تقویت علم و فناوری در پاکستان

کارآفرینی

بخش لندن از سازمان کارآفرینان پاکستانی (OPEN) در کمیسیون عالی پاکستان در لندن راه اندازی شد تا بخشی از اهداف جهانی OPEN به منظور تقویت اقتصاد دانش بنیان و علم و فناوری در پاکستان فراهم گردد.

رویداد ویژه راه اندازی بخش لندن از سازمان کارآفرینان پاکستانی با حضور تعداد زیادی از کارآفرینان حوزه فناوری انگلیسی و پاکستانی مستقر در انگلستان، هیات رئیسه و اعضای OPEN جهانی، به سرپرستی معظم چودری برگزار شد.

در این گردهمایی امکان ایجاد ارتباط بین اعضای منشور سازمان کارآفرینان جهانی، همتایان بریتانیایی آن ها، اعضای اجرایی مرکز رشد ملی پاکستان و مشاور کارگروه ویژه نخست وزیر در حوزه علم و فناوری فراهم شد.

هدف برجسته رویداد راه اندازی بخش لندن در سازمان کارآفرینان پاکستانی تقویت بیشتر اقتصاد پاکستان و انتقال فناوری به این کشور در هر بخش عمده بود.

تلاش کمیسر عالی پاکستان در انگلستان برای تقویت علم و فناوری در پاکستان

محمد نفیسی زکریا ، کمیسر عالی پاکستان در انگلستان، با اشاره به دامنه و پتانسیل بخش فناوری در پاکستان ، به شرکت کنندگان درمورد سیاست های سرمایه گذاری و تجاری دولت و توان سرمایه گذاران اشاره کرد.

وی به تشریح پتانسیل های پاکستان در بخش IT ، محصولات حلال و داروها پرداخت و بر اهمیت رشد فناوری اطلاعات به عنوان ضروری برای توسعه پایدار اقتصادی کشور تأکید کرد. او در مراسم آغاز فعالیت سازمان کارآفرینانپاکستانی در لندن،  تعهد کامل خود را برای تسهیل برنامه هایی که قصد ورود به بازار فناوری پاکستان و سایر بخش های اقتصادی را دارند، ارائه داد.

کمیسر عالی کشور با صحبت از اهداف بلند مدت در زمینه آموزش ، به ویژه در زمینه علم و فناوری ، به شرکت کنندگان در مورد برنامه های خود برای راه اندازی پردیس مؤسسات / دانشگاه های انگلیس در  پاکستان خبر دادو زکریا گفت كه این امر كیفیت آموزش مقرون به صرفه را برای دانشجویان پاكستانی فراهم می كند و آنها را قادر می سازد تا نه تنها به پاکستان، بلکه همچنین برای کل بازرا جهانی مفید واقع شوند.

به نظر می رسد فعالیت های مشابه می تواند در تقویت روابط دو کشور به خصوص در حوزه علم و فناوری و اقتصاد تاثیر مثبتی بگذارد.