London-Chapter-Of-Organization-Of-Pakistani-Entrepreneurs

فعالیت سازمان کارآفرینان پاکستانی (OPEN) در سفارت پاکستان در لندن

بین المللی

بخش ویژه لندن سازمان کارآفرینان پاکستانی (OPEN) در سفارت پاکستان در لندن راه اندازی شد تا بخشی از اهداف جهانی OPEN  برای تقویت اقتصاد و تکنولوژی پاکستان در هر بخش عملیاتی گردد.

براساس بیانیه سفارت پاکستان در لندن این رویداد شمار زیادی از کارفرمایان فناوری بریتانیا-پاکستان و مدیران شرکت های بزرگ و اعضای جهانی OPEN را در کنار هم جمع خواهد کرد.

London-Chapter-Of-Organization-Of-Pakistani-Entrepreneurs

این گردهمایی فرصتی برای ایجاد شبکه سازی بین اعضای هیئت مدیره جهانی  OPEN، همتایان بریتانیای خود، اعضای اجرایی مرکز ملی انکوباسیون (NIC) پاکستان و مشاور ارشد  نخست وزیر در امور علم و فناوری می باشد.

تاکید سفارت پاکستان در لندن برای سرمایه گذاری در پاکستان

مامور عالی رتبه پاکستان در سفارت پاکستان در لندن ، محمد نفیس زکریا، اهداف و پتانسیل بخش فناوری در پاکستان را برجسته نمود و شرکت کنندگان را در مورد سیاست های سرمایه گذاری و کسب و کار دولت و محیط فعال برای سرمایه گذاران مطلع کرد.

وی به بررسی پتانسیل پاکستان در بخش فناوری اطلاعات، محصولات حلال و داروها اشاره کرد و بر اهمیت رشد فناوری اطلاعات به عنوان ابزار  ضروری برای توسعه اقتصادی پایدار کشور تأکید نمود.

London-Chapter-Of-Organization-Of-Pakistani-Entrepreneursاو در این مورد تعهد کامل خود را برای تسهیل کسانی که برنامه ریزی برای سرمایه گذاری در بازار فن آوری پاکستان و بخش های دیگر از اقتصاد دارند اعلام نمود.

این مامور عالی رتبه سفارت پاکستان در لندن با اشاره به اهداف بلند مدت در زمینه آموزش و پرورش، به ویژه در زمینه علم و فناوری، شرکت کنندگان را در مورد برنامه های خود در خصوص ارتباط دانشگاه های انگلیس و پاکستان مطلع ساخت.

London-Chapter-Of-Organization-Of-Pakistani-Entrepreneurs

وی گفت که این امر، آموزش دانشجویان پاکستانی را با کیفیتی مقرون به صرفه ممکن می سازد و آنها را قادر می سازد تا نه تنها از پاکستان بهره مند شوند، بلکه از تقاضای بازار جهانی نیز آگاه گردند.