کاهش در بودجه دفاعی پاکستان

نخست وزیر پاکستان از کاهش در بودجه دفاعی در شرایط بحران مالی، قدردانی می کند

اخبار ملی

نیروهای مسلح پاکستان با توجه به بحران مالی کشور، یک حرکت داوطلبانه کاهش در بودجه دفاعی یک ساله را تصویب کرده اند. دبیرکل روابط عمومی ارتش پاکستان (ISPR) ژنرال آصف غفور با توجه به سایت توییتر میکروبلاگینگ، این حرکت را اعلام کرد.

نیروهای مسلح پاکستان با توجه به بحران مالی کشور، یک حرکت داوطلبانه برای کاهش در بودجه دفاعی یک ساله را تصویب کرده اند. حرکتی که نخست وزیر امران خان قدردانی کرد. لازم به ذکر است که در بودجه فعلی آن ها کاهش نخواهد یافت، اما ارتش در سال جاری افزایش نخواهد یافت.

حرکتی که نخست وزیر عمران خان قدردانی کرد. لازم به ذکر است که بودجه فعلی آن ها کاهش نخواهد یافت، اما بودجه  ارتش در سال جاری افزایش نخواهد یافت.

دبیر روابط عمومی خدمات بین الملل  (ISPR)، معاون ژنرال آصف غفور، با توجه به سایت توییتر میکروبلاگینگ، این حرکت را اعلام کرد. وی گفت که سه سرویس تاثیر برش را از طریق اقدامات داخلی مناسب مدیریت خواهد کرد و افزود که این اقدام برای توسعه چندین منطقه مهم است. وی همچنین افزود پاکستان واکنش موثری به تمام تهدیدات احتمالی خواهد داشت.

کاهش در بودجه دفاعی در پاکستان توسط ارتش

غفور اعلام کرد سه سرویس موثر را از طریق اقدامات داخلی مناسب مدیریت خواهند کرد.

به طور داوطلبانه کاهش بودجه سالانه به هزینه دفاع و امنیت به تنهایی کمک نخواهد کرد. ما توان بالقوه پاسخگویی به همه تهدیدات را داریم. سه سرویس تاثیر برش را از طریق اقدامات مناسب داخلی مدیریت خواهیم کرد. این امر مستلزم مشارکت در توسعه مناطق قبیله ای است.

جناب عمران خان به تفدیر از برنامه بی نظیر داوطلبانه کاهش شدید  در هزینه های دفاع در سال مالی آینده قدردانی کرد. وی اضافه کرد که دولت پول صرفه جویی شده را در توسعه مناطق قبیله ای و بلوچستان صرف خواهد کرد.
عمران خان (ImranKhanPTI) در ژوئن 2019 در تویت خود نوشت: من از ابتکار داوطلبانه بی نظیر ارتش پاک در کاهش شدید هزینه های دفاع کشور در سال مالی آینده به دلیل وضعیت بحرانی مالی، با وجود چندین چالش امنیتی، قدردانی می کنم. حکومت من این پول را صرف ساختن ادوار مناطق قبیله ای بلوچستان و بلوچستان می کند.

با صرفه جویی و انجام اقدامات داوطلبامه و مدیریت مناسب منابع مالی می توان به خوبی کشور را در شرایط بجران مالی مدیریت نمود.


کلمه کلیدی: مالیات های دفاعی، کاهش در بودجه دفاعی پاکستان، ارتش و ابتکار داوطلبانه

به چاپ رسیده در Express Tribune