کمپین پاکستان پاک و سبز

نقش مدارس در سلامتی محیط زیست و اجرا کمپین پاکستان پاک و سبز

سبک زندگی

ایالت خیبرپختونخواه در راسته کمپین پاکستان پاک و سبز بیش از 19،000 اصل نهال در مدارس دولتی در هر چهار ناحیه ای از ولسوالی کاشت کرده است.

میمان محمد ریاض، مدرس آموزش و پرورش به اکسپرس تریبیون گفت که هدف این بود تا ماه مه 2019 26،000 گیاه کاشت شود. تا کنون، حدود 19000 نهال در مدارس دولتی کاشته شده اند.

ریاض توضیح داد: “ما قادر نخواهیم بود تا 100٪ از هدف مورد نظر خود را برآورده کنیم.”

در منطقه 1261 مدرسه وجود دارد. از این تعداد، 933 مدرسه ابتدایی وجود دارد که 430 مدرسه پسرانه هستند و 503 مدرسه دخترانه هستند. علاوه بر این، 203 مدرسه ابتدایی وجود دارد، در حالی که 98 تا از آن ها پسرانه هستند و 105 تا دخترانه هستند.

هدف این بود که 15 نهال در هر مدرسه ابتدایی دولتی، 25 مدرسه ابتدایی دولتی، 35 مدرسه راهنمایی و 35 مدرسه متوسطه دولتی کاشت شود. این نهال ها در مدارس واقع در هر چهار کارخانه بککار، از جمله دریای خان، مانکرا، کالار کوت و باخاک کاشته شده اند.

ریاض گفت که معاونان مربیان آموزش و پرورش مسئولیت کاشت نهال در هر مدرسه دولتی واقع در محل کارشان را پذیرفته اند.

معاون آموزش و پرورش رحانا جبن اظهار داشت که آن ها به وسیله معاون کمیساریای عالی بقاکر واقیاس راشید کار می کردند که در مدرسه های دولتی دریه خان باید در عرض شش ماه پروژه کاشت نهال را تکمیل کنند.

بیش از 2،000 نهال در مدارس دولتی دریه خان تهسیل کاشته شده است. این وظیفه به دو مرحله تقسیم شده است. 137 مدرسه در دره خان وجود دارد که 120 مدرسه ابتدایی دختران دولتی و 17 مدرسه راهنمایی دختران دولتی است.

کاشت سه ماهه درختان آغاز می شود

افسر معاون آموزشی Qurat-ul-Ain Arif  اظهار داشت که کمپین پاکستان پاک و سبز یک پروژه خوب است.  “ما به عنوان پاکستانی مسئولیت داریم که درخت بکاریم و محیط زیست را پاک کنیم.

علاوه بر این، مسئولیت ما نه تنها به کاشت درخت محدود نمی شود بلکه شامل حفظ آن برای اطمینان از کشت بهتر درختان است.  من کارکنان را جهت مراقبت از گیاهان توصیه کردم“.

انوام بشیر، یکی دیگر از معاون آموزش و پرورش گفت: به غیر از کاشت نهال، دانش آموزان نیز در مورد اهمیت درختان و سبز در زندگی انسان مطلع می شوند. وی اظهار داشت که درختان نیز زیبایی مدارس را بهبود می بخشند.

در مجموع کاشت درخت در مدارس علاوه بر آشنایی دانش آموزان از اهمیت فضای سبز، به حفظ محیط زیست و پاکسازی هوا کمک خواهد کرد.

کلمات کلیدی: کاشت نهال در مدارس پاکستان، کمپین پاکستان پاک و سبز

به چاپ رسیده در Express Tribune