بهبود وضعیت مدارس روستایی

سامان دهی و بهبود وضعیت مدارس روستایی پاکستان با ارسال مدیران کارامد به این مناطق

اخبار ملی

در تلاش برای بهبود وضعیت مدارس روستایی و استانداردهای آموزش و پرورش در این مناطق از پایتخت فدرال، انتظار می رود که 94 پست مدیر و معاونان مدرسه در دولت های فدرال (FG) به مدارس در این مناطق منتقل شوند.

معلوم شده است که 69 پست مازاد در مدارس مقطع متوسطه و بالاتر در مناطق روستایی پایتخت فدرال وجود دارد. اسناد موجود در The Express Tribune نشان می دهد که اداره فدرال آموزش و پرورش (FDE) یک نظرسنجی انجام داده که نشان می دهد که حدود 65 موسسه وجود دارد که ظاهرا با بیش از یک  رئیس سر کار می کنند.

علاوه بر این، حداقل چهار مدرسه ابتدایی و متوسط وجود دارد که چهار مدرک در مقیاس درجه بندی اولیه (BPS) 19 و چهار معاون مدیر در BPS-18 برخلاف قوانین وجود دارد.

طبق قوانین، یک مدرک BPS-18 باید در هر مدرسه ابتدایی مستقر شود. علاوه بر این، دو دبیرستان دخترانه وجود دارد که دو مدرس BPS-19 و چهار مدرس معاونت BPS-18 مستقر شده اند. قوانین، با این حال، تصریح می کنند که تنها یک واحد از BPS-19 و یک مدیر معاون در BPS-18 در هر موسسه آموزشی مستقر خواهد شد.

 

علاوه بر این، حدود 40 مدارس متوسطه پسرانه وجود دارد که حدود 125 پست توسط مقامات  BPS-18 تا BPS-20  اشغال شده اند. در حالی که، تنها 56 مورد از این موارد مورد نیاز هستند.

این قوانین بیان می کند که برای یک بهبود وضعیت مدارس روستایی به سطح مدرسه عالی، یک مدیر در BPS-19 یا BPS-20 و یک معاون مدیر BPS-18  باید مستقر شود.

وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت که دولت تصمیم به استفاده از این افراد که تخصص آن ها بیشتر مورد نیاز است، در مناطق روستایی پایتخت فدرال که در آن کمبود مدیر وجود دارد، گرفته است. انتظار می رود تصویب این حرکت توسط وزیر آموزش، که بعدا نامه ای به وزارت امور مالی برای پیگیری ارسال خواهد کرد، ارائه می شود.

منابع می گویند که مدارس متعددی در مناطق روستایی وجود دارند که مدرسان در BPS-16 و BPS-17 مسئولیت های اداری را به عهده دارند؛ چرا که هیچ پست تأییدیه ای برای آن ها تایید نشده و مدارس فاقد مدیر هستند.

فدرال اداره آموزش و پرورش (FDE) مدیرعامل مدارس ثاقب شهاب اظهار داشت که استقرار مدیر مدارس در مناطق روستایی نه تنها  عملکرد این مدارس را بهبود می بخشد، بلکه باعث کاهش درصد تحصیلات در مدارس خواهد شد.
شهاب امیدوار بود پس از انجام اصلاحات، استاندارد مدارس FG در مناطق روستایی پایتخت با مدارس مدل سازگار باشد.

 

کلمه کلیدی: مناطق روستایی پاکستان، بهبود وضعیت مدارس روستایی

به چاپ رسیده در Express Tribune