مدرسه کوهات انرژی خورشیدی

مدرسه ای در شهر کوهات به مدرسه ی در حال تولید انرژی خورشیدی تبدیل می شود

اخبار ملی

پیشاور: یک مدرسه ابتدایی در کوهات (Kohat)، زیربنای انرژی خورشیدی را به عنوان بخشی از پروژه سرمایه گذاری خارجی دولت K-P تامین می کند.

مدارس در ولسوالی های کمتر توسعه یافته  خیبر پختو به تولید کننده انرژی خورشیدی تبدیل خواهند شد تا منابع انرژی مورد نیاز را برای دانش آموزان، معلمان و کارکنان را تسهیل کنند.

مشاور معاون وزیر خیبر پختونخوا در زمینه آموزش و پرورش، زوال خان بانگاس، همراه با صندوق توسعه عربستان سعودی، مدیر منطقه ای عبدالله الشوئی، و اداره انکشاف بین المللی بریتانیا، معاون وزیر امور خارجه کیمی ویلیامز، نخستین مدرسه خورشیدی را در مدارس جنوبی خورشیدی به طور رسمی افتتاح نمود. پروژه در مدرسه ابتدایی دولتی بزیده کل کوهات آغاز به کار کرد.

مراسم افتتاحیه علاوه بر مشاوره در زمینه آموزش و پرورش نیز توسط مدیر منطقه ای SFD عبدالله الشوئیبی، کارفرما UNOPS چارلز Callanan و فرید خان خاتاک، کارگردان اضافی آموزش داده شد.

این پروژه توسط اداره خدمات پروژه سازمان ملل متحد (UNOPS) در همکاری با بخش آموزش و پرورش K-P اجرا می شود. بنگش اظهار داشت که پروژه های مدرسه های خورشیدی، برق بیش از 1،250 مدرسه ابتدایی و متوسطه را در سرتا سر استان های جنوبی از جمله Kohat، Hangu، Karak، Bannu، Lakki Marwat  و Dera Ismail Khan  فراهم خواهند نمود.

مدرسه کوهات انرژی خورشیدی 1

فریده خاتاک، مدیر اجرایی E & SED، به این مناسبت اظهار داشت که این ابتکار عمل گامی برای رسیدن به هدف روشن خیبر پختونخوا با محوریت ارتقای آموزش است.

وی گفت که سازمان ها و شرکت ها حمایت خود را برای تجهیز مدارس دولتی با امکانات اساسی ادامه خواهند داد. وی همچنین بیان داشت که نصب سیستم خورشیدی محیط مناسبی را در مدارس فراهم خواهد آورد. آقای شارلس کالنان، مدیر هیئت مدیره یونوپ، به اهمیت پروژه اشاره کرد و اظهار داشت: این اولین گام UNOPS و شرکای آن برای ارائه منبع الکتریسیته قابل اعتماد به مدارس در جنوب کرانه باختری است.

در مجموع اولین سیستم انرژی خورشیدی در مدرسه با حمایت وزارت امور خارجه بریتانیا (DFID) و صندوق توسعه سعودی (SFD) برای تأمین برق آزاد و بدون وقفه نصب شده است. تعداد بسیاری از مدارس ابتدایی و متوسطه ​​در جنوب خیبر پختونخوا، تحت پروژه “پروژه های مدارس خورشیدی” که توسط اداره خدمات پروژه سازمان ملل متحد (UNOPS) در همکاری با اداره آموزش ابتدایی و متوسطه خیبر پختونخوا اجرا می شود، برق آزاد و تجدید پذیر را تولید خواهند کرد.

به چاپ رسیده در Express Tribune