نمایشگاه بین المللی

نمایشگاه بین المللی آتش نشانی و تجهیزات امداد و نجات در اسلام آباد برگزار شد.

بین المللی

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات آتش نشانی، امداد و نجات و ایمنی در اسلام آباد پاکستان گشایش یافت.

ایرنا – اسلام آباد – چهاردهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات آتش نشانی، امداد و نجات و ایمنی در اسلام آباد پاکستان گشایش یافت.

برای عکس های نمایش، به لینک زیر مراجع نماید.

http://www.irna.ir/fa/Photo/3604539