آثار دوران «نمرود» در حوالی بندر گوادر پاکستان کشف شد

گردشگری

دروازه سوخته موسوم به ‘سُتک گین’ متعلق به شهری است که سه هزار و 500 سال پیش از میلاد (زمان نمرود) در منطقه مکران و حوالی بندر گوادر پاکستان وجود داشت، کشف شد.

به گزارش شامگاه چهارشنبه ایرنا از تارنمای انگلیسی زبان ‘نیوز’ پاکستان، دروازه سوخته موسوم به ‘سُتک گین در’ یک شهر باستانی در فاصله 150 کیلومتری بندر گوادر در حال احداث گوادر در جنوب ایالت بلوچستان پاکستان و در نزدیکی مرز مشترک با ایران وجود دارد.

بر اساس تحقیقات باستان شناسان، ساکنان این منطقه از طریق این بندر با شهرهای بین النهرین در عصر باستان روابط تجاری برقرار کرده بودند.

دادرحیم 50 ساله که در نزدیکی دروازه سوخته ‘ستک گین در’ زندگی می کند، گفت: اجدادش از اهمیت این منطقه بی خبر بودند، اما مردم این منطقه بر اساس داستان هایی که سینه به سینه به نسل های بعدی منتقل شده، معتقدند که این منطقه بخشی از قلمرو نمرود بوده است.

وی که مدعی مالکیت دروازه سوخته است، سالها در این منطقه زندگی می کند.

این منطقه پنج هزار نفر جمعیت دارد و جزئی از منطقه بندر گوادر پاکستان است و بیشتر ساکنان این منطقه طی دهه های اخیر به دلیل بیکاری و نبود شغل به دیگر مناطق کوچ کرده اند.

به گفته داد رحیم گروه های مختلف فرانسوی انگلیسی و آمریکایی در قرن نوزدهم و بیستم و بیست و یکم در این منطقه دست به حفاری زدند، اما اوایل کار، مردم فکر می کردند که این گروه ها برای جست و جوی طلا به این منطقه سفر کرده اند.

دکتر حمید بلوچ پژوهشگر و استاد دانشگاه لسبیه پاکستان نیز گفت: باستان شناسان غربی طی سال های 1875 ، 1930 و 1950 با سفر به این منطقه برای یافتن آثار تاریخی و باستانی دست به حفاری زدند. به گفته این پژوهشگر پاکستانی آثار یافت شده از این منطقه با آثار باستانی در بین النهرین شباهت دارد.

یک گروه باستان شناسی متشکل از فرانسه و ایتالیا نیز طی سال های 1987 تا 2001 میلادی در این منطقه دست به حفاری زدند و آثاری با قدمت چهار هزار و 500 سال به دست آورند.

با این حال بسیاری از آثار باستانی در این منطقه از سوی قاچاقچیان طی دهه های گذشته به خارج از این کشور منتقل شده است.

 

http://www.irna.ir/fa/News/82873500