روز ملی پاکستان

گرامیداشت روز ملی پاکستان در زاهدان توسط کنسولگری پاکستان در زاهدان

بین المللی

سرکنسول پاکستان در زاهدان با مناسبت روز ملی پاکستان در زاهدان گفت : گسترش روابط تجاری دو سوی مرز مهمترین نقش را در رفاه مردم این مناطق ایفا می کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز سیستان وبلوچستان، سرکنسول پاکستان در دیدار سرپرست معاونت سیاسی استانداری سیستان و بلوچستان به مناسبت روز ملی پاکستان در زاهدان گفت با توسعه روابط میان دوکشور مردم مرزنشین بیشترین استفاده را می برند.

محمدرفیع،  رسیدن به سالانه 5 میلیون تن مبادلات تجاری بین دو کشور را ازاهداف مشترک عنوان کرد و افزود درهمین راستا ارزش مبادلات بین دوکشوردر سال گذشته به  یک ونیم میلیون دلار رسید.

وی سال نو را به مردم ایران تبریک گفت وافزود مشترکات فرهنگی مناطق همجوار باعث شده تا درشهرکویته بلوچستان پاکستان هم نوروزگرامی داشته شود.

مرعشی سرپرست معاونت سیاسی استانداری هم گفت تاکید برمشترکات ودستیابی به مبادلات مطلوب ومتناسب با ظرفیت دوکشورازمحورهای این دیدار بود.

این دیدار  بمناسبت گرامیداشت روز ملی پاکستان در زاهدان در کنسولگری پاکستان در زاهدان انجام شد.