جشن بیساکی در هند و پاکستان

صدور حداکثر تعداد ویزا برای زائران سیک برای شرکت در جشن بیساکی و خالصا

گردشگری

لاهور: ETPB- Trust Property Board Evacuee   به سازمان های جامعه سیک اطمینان داده است که حداکثر تعداد زائران سیک را برای شرکت در جشن بیساکی و خالصا، جشن های سال جدید ایمان، در نظر می گیرد.

هیئت مدیره ETPB اعلام کرد تمهیدات و آماده سازی های لازم برای این جشن انجام شده است و مراسم مرکزی این دو رویداد در روز چهارشنبه 14 آوریل در گوردوا پنجا سهاب (Gurdwara Panja Sahab) در حسن عبدال برگزار می شود.

معاون دبیر بخش زیارتگاه ETPB، عمران خان، اعلام کرد که تحت توافقنامه پاکستان-هند، به 3000 زائر سیک ویزا داده خواهند شد.

با این حال، دولت پاکستان دستورات خود را به سفارت خود در دهلی نو صادر کرده است که حتی اگر بیش از 3000 درخواست برای دریافت ویزا وجود داشته باشد، ویزا باید همچنان صادر شود.

در این راستا، پیامی به کمیته شیرومانی گوردووارا پرابانداهاک و مدیریت دهلی گوردوارا و همچنین سایر سازمان های سیک فرستاده شده است که با وجود تنش های موجود بین پاکستان و هند، بازدیدکنندگان سایک از امنیت کامل و احترام برخوردار خواهند بود تا در جشن بیساکی و خالصا  شرکت نمایند.

زائران سیک در روز 12 آوریل در ایستگاه واهگه برای شرکت در جشن بیساکی و خالصا وارد لاهور خواهند شد و سه قطار ویژه به ایستگاه قطار عطاری برای بازدید کنندگان سیک از ایستگاه راه آهن واگاه لاهور ارسال خواهند شد

پس از ترخیص از امور اداری مهاجرت، آن ها در ایستگاه راه آهن وگا پذیرایی خواهند شد. پرسنل ETPB قطارها را از لاهور به حسن عبد الحساب می برند.

بعد از مراسم مرکزی تولد خلصا و ویساکی، زائران سیک به مکان های مهم مرتبط با سیک ها، از جمله جنام آستانه نان کانا صاحب، دربار صاحب کارترپور و دره صاحب لاهور سفر خواهند کرد. آن ها همچنین در مورد امور انجام شده برای ساختن راهرو کارتارپور مطلع خواهند شد.

گذرگاه مرزی کارتارپور گامی به سمت صلح

در این بین، رهبران کمیته پاکستان سیک گوردورا پرانداهاک ادعای هندیان را مبنی بر اینکه ساختمان های قدیمی خراب شده اند و درختان در دربار صاحب کارترپور قطع شده اند، رد کرد

سردار بشان سیند گفت که تمامیت ساختاری گوروردارا صاحب در دربار صحاب سالم باقی مانده است. او گفت که چند سال پیش، چند اتاق ساخته شد و بعدا برداشته شد، اما آن ها بخشی از گوردوارا نبودند. با توجه به درختان، وی اظهار داشت که تعداد کمی از درختانی که بعد از سال 1970 کاشته شده اند، برای گسترش ساختمان اطراف دربار صاحب برداشته شد. وی افزود که صد ها تن از درختان دیگر در محوطه و اطراف آن ها کاشته شده است.

One thought on “صدور حداکثر تعداد ویزا برای زائران سیک برای شرکت در جشن بیساکی و خالصا

Comments are closed.