بنیاد علمی پاکستان (PSF) پاکستان

روابط و همکاری های بین المللی مابین بنیاد علمی پاکستان (PSF) با ایران

بین المللی

بنیاد علمی پاکستان (PSF) پاکستان و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (MSRT) ایران به ترتیب در سال های 2002 و 2007، تفاهم نامه همکاری و برنامه های مشترک MoU را در S & T  امضا کردند.

هر دو طرف در مورد بسیاری از پیشنهاد هایی ویژه به منظور تقویت همکاری بین دو کشور از جمله پروژه های تحقیقاتی مشترک، برگزاری جلسات مشترک، سمینارها، کنفرانس ها و تبادل کارشناسان موافقت کردند.

اولین جلسه مشترک کمیته کارشناسی ایران با بنیاد علمی پاکستان در زمینه علم، فناوری و آموزش در ماه مه سال 2016 در اسلام آباد برگزار شد.

درخواست پیشنهاد مشترک با ایران تحت برنامه همکاری (PoC) بین پاکستان و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (MSRT) ایران به منظور فعالیت های مشترک پژوهشی امضا شده است. دعوت به همکاری برای پروژه های مشترک با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ایران بین تاریخ پانزدهم نوامبر سال 2016 تا بیست و پنجم ژانویه سال 2017  آغاز و راه اندازی شد. پیشنهاد هایی در زمینه علوم مهندسی و مواد، فناوری های نانو، زیست فن آوری، مهندسی ژنتیک و مهندسی منابع طبیعی رد و بدل شد. فهرست پروژه های موفقیت آمیز که تحت این فراخوان موفق به اخذ جوایزی شده اند، در ادامه ذکر شده است:

اولین جلسات بین المللی مشترک در رابطه با روند زیست فن آوری سازمان یافته، توسط بنیاد علمی پاکستان و دانشگاه سیستان و بلوچستان ایران برگزار گردید

اولین جلسات بین المللی مشترک در رابطه با روند زیست فن آوری سازمان یافته، توسط بنیاد علمی پاکستان(PSF) و دانشگاه سیستان و بلوچستان (USB) ایران، به ترتیب در سال های 2002 و 2007 برگزار شد که دو طرف مصوبات مربوط به همکاری و برنامه های مشترک  (S& T) را امضا کردند. اولین جلسه کمیته کارشناسی ایران- پاکستان در زمینه  علم، فناوری و آموزش در ماه مه سال 2016 در اسلام آباد برگزار شد. هر دو طرف در مورد بسیاری از پیشنهاد های خاص برای تقویت همکاری بین دو کشور از جمله پروژه های تحقیقاتی مشترک، برگزاری جلسات مشترک، سمینار ها، کنفرانس ها و تبادل کارشناسان موافقت کردند.

لازم به ذکر است که بنیاد علمی پاکستان در همکاری با دانشگاه سیستان و بلوچستان (USB)  زاهدان، ایران در تاریخ 18 تا 19 آوریل 2016، یک کنفرانس مشترک در زمینه زیست فن آوری را به میزبانی دانشگاه سیستان و بلوچستان (USB)  برگزار کرد.

رئیس بنیاد علمی پاکستان، دکتر محمد اشرف در “اولین کنفرانس بین المللی مشترک در مورد روند جدید در زیست فن آوری ” شرکت و به عنوان سخنران کلیدی با عنوان “ابزار و تجهیزات زیست فن آوری و فیزیولوژیکی به منظور اصلاح و بهبود تحمل استرس (نمک) در محصولات کشاورزی” را ارائه داد.