نمایشگاه دو سالانه ونیز

نایزا خان در اولین حضور در نمایشگاه دو سالانه ونیز پاکستان را در معرض نمایش قرار خواهد داد

بین المللی

پاکستان رسما در بنیاد ونیز برای اولین بار در سال جاری، در بخش نمایشگاه انفرادی با حضور هنرمند توانمند خود، نایزا خان، شرکت خواهد کرد.

نمایشگاه هنرمند مستقر در لندن و کراچی زندگی در جزیره مانورا را بررسی می کند. نمایشگاه دو سالانه ونیز یادداشت های مانورا فیلد، زندگی معاصر را در جزیره مانورا، که در جنوب شهر کراچی قرار دارد، توصیف می کند که تصویری از پاکستان در میکروکوم را نشان می دهد.

نازی خان، که در انگلستان تحصیل کرده و در لندن و کراچی مستقر است، نقاشی ها، طراحی و قطعات مخلوط رسانه ای را تولید می کند که بیشتر با مضمون تغییرات و تحولات در مکان های مشخصی از پاکستان و مسائل گسترده ای که بر جنوب تاثیر گذار است، می باشد.

این هنرمند معاصر می گوید، نمایشگاه دو سالانه ونیز ، حاصل تلاش و تحقیقات چند ساله اش است و این کار می تواند “در یک ارتباطات بزرگتر که از طریق تاریخچه تجارت دریایی و امپراتوری، ونیز را به شبه جزیره های ایرانی-هندی-عربی پیوند می دهد” مورد توجه قرار گیرد.

مسئول پروژه زهرا خان می گوید که نایزا خان هنرمند ایده آلی جهت نمایندگی پاکستان در یک مرحله جهانی است. همچنین این نمایشگاه دو سالانه ونیز ” تاریخ دریایی، چند فرهنگی و چند ریختی منحصر به فرد جزیره مانورا” را به معرض نمایش قرار خواهد داد”.

یادداشت های مانورا فیلد توسط شورای ملی هنرهای پاکستان و همچنین وزارت اطلاعات و پخش ارائه می شود. این رویداد نمایشگاه دو سالانه ونیز توسط بنیاد هنر دیویو (Foundation Art Divvy) برگزار خواهد شد، که بر روی نمایش هنر معاصر از پاکستان متمرکز گردیده است. این نمایشگاه در تانارت/اسپازیو/تانا، نزدیک آرسنال برگزار خواهد شد.