بارش برف و باران در پاکستان

بارش برف و باران در ژوب؛ کوه ها را سفید پوش کرده است

گردشگری

دره ژوب اولین بارش برف و باران زمستانی خود را همراه با نم نم باران، تشدید موج سرما و کاهش دما تجربه کرده است. مناطق با ارتفاع زیاد از جمله کوه سلیمان، شین گهر، سنگ گهر، گاستوی و بابر و مناطق دشتی شاهد بارش برف و بارانی بودند که از اواخر شب آغاز شد. پس از بارش باران و برف، سرما نیز ناحیه شرانی (Sherani) مجاور را در برگرفته است.

زیبایی های ایجاد شده در اثر بارش برف، مردم را به مجذوب خود کرده است.

زیبایی های ایجاد شده در اثر بارش برف و باران در این مناطق تعداد زیادی از جوانان و کودکان را به خود جذب کرده است که از قله های سفید پوش کوه ­ها و نقاط تفریحی این مناطق استفاده کنند و از آب و هوای آن لذت ببرند.

بارش برف و باران در پاکستان

بارش اخیر تا حدود زیادی سبب جبران کم آبی شده است.

عدم بارش برف طی چند سال اخیر نه تنها باعث کمبود آب در بسیاری از مناطق روستایی و شهری این منطقه شد، بلکه تاثیر منفی بر عملکرد محصولات کشاورزی نیز داشته است. ژوب، علاوه بر تولید میوه و سبزیجات فصلی، تولید کننده گندم و سیر است. تولید محصول در بیش از پنجاه درصد زمین های کشاورزی بستگی به میزان آب باران دارد. بسیاری از روستا های مناطق تحت کشت گندم، نیاز به بارش باران (Wuchoba)  دارند.  پس از باران و بارش برف اخیر، که موجب بروز مشکلاتی در این منطقه شده بود، سرانجام به پایان رسید.