‘Plant for Pakistan’ campaign

کمپین کاشت 10 میلیارد درخت برای پاکستان

اخبار ملی

انتظار می رود تقریبا 1.5 میلیون درخت در سراسر کشور تحت کمپین 10 میلیارد درخت برای پاکستان روزانه کاشته شود.

نخست وزیر عمران خان رسما یک کمپین با نام سونامی ده میلیارد درخت را با کاشت یک نهال درخت در هریپور آغاز کرده است.

PM launches ‘Plant for Pakistan’ campaign

امین اسلم مشاور ارشد نخست وزیر در مورد تغییرات اقلیمی گفت که برنامه پاکستان سرسبز توسط  نواز شریف نخست وزیر سابق، آغاز شده و اکنون با کمپین سونامی 10  میلیارد درختان یکی شده است.

اسلم گفت که کمپین سونامی 10 میلیارد درخت یک پروژه موفق است که در سطح ملی و بین المللی شناخته شده است. اکنون ما باید این برنامه را به کل کشور گسترش دهیم. وی همچنین خاطر نشان کرد که نظارت بر گیاهان برای کاشت بسیار مهم است. همچنین اسلم دستور داد همه نهادها در این وظیفه مهم مشارکت کنند.

مشاور نخست وزیر افزود 200 رویداد در طول این طرح در سراسر کشور برگزار خواهد شد. این رویدادها در 18 شهر بزرگ در تمام ایالت ها ها و AJK سازماندهی داده خواهد شد.

‘Plant for Pakistan’ campaign

هدف کمپین کاشت 10 میلیارد درخت برای پاکستان این است که انگیزه مردم پاکستان را برای داشتن کشوری سرسبز بیشتر کند و الهام بخش جوامع، کسب و کارها، بخش صنعتی، سازمان ها و جوامع مدنی باشد.

 

 

3 comments

Comments are closed.