کمیسیون آموزش عالی پاکستان

حمایت کمیسیون آموزش عالی پاکستان از طرح های مشترک تحقیقاتی بین المللی

علمی و فناوری

اولویت کمیسیون آموزش عالی پاکستان ، حمایت از  فعالیت های ذکر شده در زیر خواهد بود:

در سایت کمیسیون آموزش عالی پاکستان می توانید جدید ترین اخبار و برنامه های این کمیسیون در حوزه  افزایش همکاری های علمی بین المللی ذکر شده است. یکی از این برنامه ها، امکان سفر پژوهشگران دانشگاه های پاکستان به خارج از کشور و یا محققان کشورهای پیشرفته به پاکستان می باشد.

در این برنامه، اولویت با بازدید اعضای هیئت علمی کشور از مراکز خارجی عالی رتبه و مشهور در زمینه های تحقیقاتی است. این بازدیدها بین یک تا چهار هفته طول می کشد، اما در مواردی می تواند تا بیش از چهار ماه نیز ادامه یابد. یک شخص از موسسه بازدید کننده و یک فرد از موسسه میزبان، دو طرف این برنامه پیشنهادی هستند.

هدف اصلی بودجه این برنامه آغاز پژوهش های علمی در تمامی رشته ها به منظور شروع یا تقویت همکاری های بین المللی است. برای رسیدن به این هدف، فعالیت تحقیقاتی کوتاه مدت بین موسسه میزبان و همکار باید در طول اقامت انجام شود.

اولویت کمیسیون آموزش عالی پاکستان، حمایت از  فعالیت های ذکر شده در زیر خواهد بود:

1. ارسال مقالات به مجله های علمی: این مقالات باید حاصل تلاش های پژوهشی مشترک دو طرف همکار و میزبان و به صورت مشترک تهیه شده باشد.

2. تهیه طرح های پیشنهادی تحقیقاتی مشترک جهت ارائه به سازمان های تأمین کننده بودجه مالی

3. آموزش تکنیک های آزمایشگاهی در پاکستان به دانشجویان تحصیلات تکمیلی

4. ارائه فرصت های مطالعاتی علمی یا دانشگاهی در دانشگاه های پاکستان

این برنامه به نحوی تدوین شده است که در پایان مبادله دانش به نفع هر دو طرف متقاضی باشد. با این وجود، حضور در کنگره ها، کنفرانس ها، کارگاه ها، سمینارها یا جلسات در این برنامه پیش بینی نشده است.

منبع: hec.gov.pk