PM House into a university

منزل نخست وزیر پاکستان به دانشگاه ملی تبدل می شود

اخبار ملی

عمران خان روز جمعه به طور رسمی از تبدیل منزل نخست وزیر پاکستان به دانشگاه ملی اسلام آباد خبر داد.

این خبر در طول یک سمینار با عنوان چالش ها و فرصت های تازه برای پاکستان منتشر شد.

PM House

شفقت محمود وزیر آموزش و پرورش و آموزش حرفه ای می گوید موسسه مطالعات پیشرفته برای تحقیقات در منزل نخست وزیر پاکستان تاسیس خواهد شد که در نهایت منجر به ایجاد یک دانشگاه خواهد گردید.

Minister for Education and Professional Training Shafqat Mahmood

عمران خان نخست وزیر پاکستان، به عنوان بخشی از شعارهای انتخاباتی خود، وعده داده بود که منزل نخست وزیر را به دانشگاه دولتی تبدیل می کند. عمران خان در سخنرانی خود در مراسم افتتاحیه امروز، گفت که هدف ایجاد یک دانشگاه در منزل نخست وزیر، کاهش فاصله بین دولت و مردم است.

converting-pm-house-university imran khan

گفتنی است پیش از این نیز رئیس جمهور پاکستان نیز با هدف نزدیکی دولت و مردم در اقدامی مثبت، کاخ ریاست جمهوری را به موزه ملی برای بازدید عمومی تبدیل کرده بود.

باز شدن درب کاخ ریاست جمهوری برای عموم اقدام مثبت دولت جدید پاکستان

تاکید عمران خان بر اهمیت علم و فناوری در پاکستان

نخست وزیر بر اهمیت کیفیت آموزش برای پیشرفت و توسعه کشور تأکید کرد و افزود که سطح کلی آموزش و پرورش در طول دوره او بهبود می یابد. علاوه بر این، نخست وزیر، از همکاری کامل دولت خود با کمیسیون آموزش عالی خبر داد.

در ماه اکتبر، عمران خان با تأسیس کمیته های جداگانه برای ارزیابی پیش نویس منشور ساخت دانشگاه در محل منزل نخست وزیر پاکستان و تأسیس موسسه مطالعات پیشرفته در فاز اول دانشگاه موافقت نمود.

PM House into a university

منزل نخست وزیر پاکستان یکی از مجهزترین و مدرن ترین ساختمان های این کشور می باشد که با معماری خاص ادغام شده از معماری انگلیسی، آلمانی، ایتالیایی، اسلامی و آسیای جنوبی ساخته شده است. بدین ترتیب تبدل این منزل به دانشگاه، می تواند به بیش از 50 هزار دانشجو امکانات آموزشی و رفاهی را با بالاترین استاندارهای جهانی ارائه دهد.

PM House into a university