forensic DNA and serology LAB in Sindh

راه اندازی آزمایشگاه پیشرفته پزشکی قانونی در ایالت سند

علمی و فناوری

دولت سند، از تخصیص 200 میلیون روپیه برای راه اندازی یک آزمایشگاه پزشکی قانونی پیشرفته خبر داد.

بر اساس این طرح، آزمایشگاه DNA و سرولوژی مدرن در در بخش تحقیقات ژنوم جمیل الرحمان در مرکز پزشکی مولکولی و تحقیقات دارویی دکتر پنجاونی (PCMD)، به عنوان یک موسسه اصلی مستقر در مرکز بین المللی علوم شیمی و زیست شناسی (ICCBS) دانشگاه کراچی تاسیس می گردد.

PCMD

دکتر اقبال چودری رئیس مرکز بین المللی علوم شیمی و زیست شناسی (ICCBS)  دانشگاه کراچی این خبر را در یک کنفرانس مطبوعاتی در مرکز ملی علوم اطلاعات لطیف ابراهیم جمال منتشر کرد.

وی گفت که ICCBS یک برنامه جامع را برای اجرای این پروژه تدوین کرده است. ICCBS  متعهد به ایجاد یک آزمایشگاه در مقیاس با استانداردهای بین المللی می باشد علاوه بر این تنها کارکنانی که در پلت فرم های بین المللی آموزش دیده و آزمون داده اند، مجاز به تجزیه و تحلیل نمونه ها خواهند بود. وی از عملیاتی سازی آزمایشگاه پزشکی قانونی مدرن ظرف هشت ماه پس از دریافت پول از دولت ایالت خبر داد.

forensic DNA and serology LAB

تجهیز و آماده سازی آزمایشگاه پزشکی قانونی در سند

تفاهم نامه در مورد تجهیز آماده سازی آزمایشگاه پزشکی قانونی DNA و سرولوژی در سند میان مرکز تحقیقات ژنوم جمیل الرحمان و بخش بهداشت سند در تاریخ 1 اکتبر 2018 امضا شد. این تفاهم نامه در مدت یک دوره سه ساله از تاریخ امضا قابل اجرا می باشد و ممکن است با توافق دو طرف گسترش یابد.

amil-ur-Rahman-Center-for-Genome-Research

بر اساس این تفاهم نامه، دولت سند، ICCBS را انیستتو مركزی جهت آموزش در زمینه آنالیزهای پزشکی قانونی در حوزه سرولوژی و تجزیه و تحلیل DNA قرار داده و آن را آزمایشگاه تست مواد غذایی و دارو اعلام كرده است.

ICCBS

ICCBS در حال حاضر برای جذب کارکنان مجرب و با تجربه برای این پروژه تبلیغات را آغاز کرده است. تا کنون یک پژوهشگر پزشکی قانونی و دو تکنیسین تحقیقاتی به این پروزه پیوسته اند.

آزمایشگاه پیشرفته پزشکی قانونی ICCBS قادر به رسیدگی به 50 مورد در هر روز خواهد بود و  در صورت وقوع هر رویداد ناگوار، پرونده های اضافی در میان سایر مراکز تحقیقاتی ملی تقسیم می شود.