ters and Bureaucrats to Donate Salaries to Turkey Earthquake Victims

اهدا حقوق وزرای فدرال و بوروکرات های پاکستان به زلزله زدگان ترکیه

اخبار ملی

وزرای فدرال و بوروکرات های پاکستان، حقوق خود را به زلزله زدگان ترکیه اهدا کردند.

به منظور نمایش همبستگی و حمایت، کابینه فدرال پاکستان به اتفاق آرا برای کمک به آسیب دیدگان زلزله ویرانگر ترکیه، تصمیم به اهدای حقوق یک ماهه خود برای زلزله زدگان ترکیه گرفتند.

بر اساس گزارش ها، مقامات دولتی پاکستان با رتبه 18 تا 22 در دولت فدرال، حقوق یک روز خود را به صندوق امدادرسانی که به طور خاص برای کمک به آسیب دیدگان زلزله ترکیه ایجاد شده است، اهدا خواهند کرد.

این اقدام کابینه فدرال نشان دهنده پیوندهای قوی دوستی و شفقت است که بین دو ملت وجود دارد. مردم ترکیه با یک ضایعه فاجعه بار روبرو هستند و پاکستان به حمایت از آسیب دیدگان این فاجعه کمک خواهند کرد.

تاسیس صندوق امدادرسانی کمک به زلزله زدگان ترکیه به دستور نخست وزیر پاکستان

صندوق امدادرسانی ویژه کمک به زلزله ترکیه، به دستور شهباز شریف نخست وزیر پاکستان تاسیس شد. وی با صدور بیانیه ای از همه پاکستانی ها خواست تا فعالانه به این صندوق کمک مالی کنند.

نخست وزیر پاکستان اظهار داشت که در این روزهای سخت، بسیار مهم است که کشورش در کنار برادران و خواهران ترک خود بایستد و پاکستان، آنها را در ساعت نیاز رها نخواهد کرد.

امید است که این تلاش، الهام بخش سایرین باشد تا به صندوق امدادرسانی بپیوندند و به این صندوق کمک کنند تا با کمک جامعه بین المللی، بتوان تغییر معناداری در زندگی افراد آسیب دیده از این فاجعه ایجاد نمود.

دیدگاهتان را بنویسید