3 Wealthy UAE Group to Open University in Karachi

سرمایه گذاران امارات متحده عربی قصد افتتاح دانشگاه در کراچی را دارند

علمی و فناوری

یک گروه از سرمایه گذاران امارات متحده عربی، قصد افتتاح دانشگاه در کراچی به عنوان بزرگترین شهر پاکستان را دارد.

اعلامیه افتتاح دانشگاه در کراچی در جریان دیدار عبدالله ناصر Lootah، رئیس گروه مستقر در امارات متحده عربی و حکمران سند کامران تسوری، در خانه حکمران اعلام شد.

بر اساس بیانیه منتشر شده از این دیدار، هر دو طرف در مورد فرصت های تجارت متقابل و سرمایه گذاری در بخش هایی مانند بهداشت، آموزش و انرژی بحث و گفتگو کردند.

کامران تسوری حکمران سند بر فضای سرمایه گذاری مطلوب سند و مشوق هایی که از طریق سهولت انجام سیاست تجاری به شرکت ها داده می شود، تأکید کرد

راه اندازی نیروگاه در کراچی پاکستان توسط سرمایه گذاران امارات متحده عربی

گروه ناصر عبدالله علاوه بر تأسیس دانشگاه در کراچی، قصد دارند یک نیروگاه را نیز در این شهر راه اندازی کنند که به عنوان یک قطب اقتصادی برای کل کشور عمل می کند.

در این جلسه، حکمران سند به هیئت امارات اطمینان داد که دولت تمام حمایت های لازم را از سرمایه گذاران انجام خواهد داد.

پاکستان و امارات دارای روابط نزدیک بر اساس ایمان و سنت های مشابه، تاریخ و میراث مشترک، شباهت های عمیق فرهنگی، و دیدگاه های مشابه در مورد بسیاری از مسائل منطقه ای و جهانی هستند.

ده مورد از کالج های برتر خصوصی دندانپزشکی و پزشکی در کراچی پاکستان