Programs in Pakistani Universities

معرفی برنامه های تحصیلی 2 ساله فناوری اطلاعات در دانشگاه های پاکستان

علمی و فناوری

کمیسیون آموزش عالی، تصمیم گرفته است تا به درخواست وزارت فناوری اطلاعات و مخابرات (MOITT) یک برنامه دو ساله مهارت های فناوری اطلاعات را در دانشگاه های پاکستان راه اندازی کند.

کمیسیون آموزش عالی (HEC)، تصمیم گرفته است تا یک برنامه دو ساله معادل مدرک کاردانی (AD) را برای رفع کمبود نیروی کار فناوری اطلاعات در کشور آغاز کند.

منابع می گویند که HEC به دنبال بازخورد از دانشگاه ها برای برنامه AD بوده است و اکنون پس از مشورت با دانشگاه ها، HEC برنامه درسی AD را نهایی کرده است.

مسئولان HEC می گویند که پس از انجام تمام تکالیف، موضوع به شورای اعتباربخشی HEC ارسال شده است. پس از تایید AC، برنامه به طور رسمی راه اندازی خواهد شد.

همکاری دانشگاه های پاکستان با صنعت برای آموزش نیروی متخصص در حوزه IT

به گفته مقامات این وزارت، کشور در حال حاضر با کمبود شدید کارمندان فناوری اطلاعات مواجه است. دانشگاه های پاکستان سالانه 25000 فارغ التحصیل فناوری اطلاعات تولید می کنند که کمتر از 50 درصد نیازهای صنعت را برآورده می کنند.

این وزارتخانه به دولت گفته است که اگر صادرات فناوری اطلاعات افزایش یابد، افزایش نیروی کار فناوری اطلاعات اجتناب ناپذیر است. دولت به HEC و سایر موسسات هدفی برای تولید 1 میلیون نیروی متخصص فناوری اطلاعات در 5 سال داده بود.

به گفته مقامات، برنامه دو ساله HEC به حل کمبود کارکنان آموزش دیده فناوری اطلاعات کمک خواهد کرد. این وزارتخانه مدعی است که در حال توسعه تعدادی برنامه آموزشی برای کمک به کارکنان فناوری اطلاعات در برآوردن خواسته های صنعت است.