-create-eight-new-economic-zones.

راه اندازی 9 منطقه اقتصادی جدید در ایالت خیبرپختونخوا پاکستان

کارآفرینی

دولت خیبرپختونخوا، 9 منطقه اقتصادی جدید ایجاد و 167 واحد صنعتی در حال ورشکستی را احیا می کند.

محمود خان، وزیر ارشد ایالت خیبرپختونخوا (KP)، خبر داد که طی چهار سال گذشته، در این ایالت، 9 منطقه اقتصادی جدید (EZ)  ایجاد و 167 واحد صنعتی در حال ورشکستی، احیا شده است.

وی گفت: مناطق جدید اقتصادی شامل Jalozai ،Nowshehra (توسعه)، D Iخان،Rashakia، چترال،Hattar، بانو، قاضی و Mohmand است.

سرمایه گذاری 338 میلیارد روپیه در 9 منطقه اقتصادی ایالت خیبرپختونخوا

وزیر ارشد ایالت خیبرپختونخوا اظهار داشت: در مناطق مذکور در ایالت خیبرپختونخوا، بالغ بر 338 میلیارد روپیه سرمایه گذاری انجام شده است که منجر به ایجاد 366 واحد صنعتی جدید و احیای 167 واحد صنعتی در حال ورشکستگی شده است.

محمودخان، توسعه صنعتی را برای حفظ ثبات اقتصادی ضروری دانست و تصریح کرد: مدیریت فعلی ایالت به بخش صنعت به منظور ایجاد چشم‌اندازهای شغلی و معیشتی توجه ویژه‌ای دارد.

در پایان وی تاکید کرد: دولت در تلاش است تا فضایی را ایجاد کند که برای صنعتگران و جذب سرمایه گذاری مناسب باشد. چراکه صنعتی سازی، صادرات را افزایش می دهد و نیازمند رهبری واقعی و متعهد برای خدمت رسانی به آحاد جامعه است که تنها راه دستیابی به پیشرفت اقتصادی هست.