Sindh Culture Day

برگزاری مراسم جشن روز فرهنگ سند در پاکستان

اخبار ملی

روز فرهنگ سند در روز یکشنبه با شور و اشتیاق در سراسر ایالت و سایر نقاط کشور جشن گرفته شد.

روز فرهنگ سند یک جشنواره فرهنگی محبوب ایالت سند پاکستان است. این جشن با شور و شوق سنتی برای برجسته کردن فرهنگ غنی چند صد ساله این ایالت برگزار می شود.

سندی ها این روز را برای نشان دادن هویت صلح آمیز فرهنگ سندی و جلب توجه جهانیان به میراث غنی خود جشن می گیرند.

1 Sindh Culture Day

روز فرهنگ سند ، صلح و پیام عشق سند را به تصویر می کشد

این روز در اولین یکشنبه هر دسامبر جشن گرفته می شود. به همین مناسبت، سازمان‌های مختلف فرهنگی، دولتی و غیردولتی برنامه های مختلفی همچون سمینارها، گردهمایی‌ها و کنفرانس‌هایی را برای برجسته کردن فرهنگ چند صد ساله دره سند برگزار کردند.

مردم لباس‌های سنتی، کلاه مخصوص سندی و شال های سنتی آجرک را برای برجسته کردن فرهنگ غنی خود می پوشند. حتی تعداد زیادی از مردم  به مناسبت این روز، کلاه و آجراک سنتی را خریداری می کنند.

همچننی خوانندگان معروف سندی، آهنگ های سندی را می خوانند که صلح و پیام عشق سند را به تصویر می کشد. اجرای موسیقی هنرمندان شرکت کنندگان را وادار می کند تا با آهنگ های سندی به رقص و پایکوبی بپردازند.

 Sindh Culture Day

سید مراد علی شاه، سروزیر سند نیز در پیام خود به مناسبت روز فرهنگ سند گفت: این روز به ما این درس را می دهد که بدون هیچ گونه تبعیض به همه سنت ها و آداب و رسوم احترام بگذاریم. در واقع این روز روز مبارزه با نژادپرستی، افراط گرایی و تبعیض است.