چین به دانشجویان پاکستانی کمک می کند تا صاحب شرکت تجارت الکترونیک شوند

بین المللی

با همکاری دوجانبه اسلام آباد و پکن، در مجموع 35 نفر از دانشجویان پاکستانی اکنون می توانند صاحب شرکت های تجارت الکترونیک در این کشور شوند.

به منظور تشویق راه اندازی تجارت بی عیب و نقص چینی در بین دانشجویان پاکستانی دوره هایی برای آنها ارائه می شود. با همکاری انجمن Hunan شیمی، کالج فنی حرفه ای، دانشگاه مهندسی و فناوری داوود (DUET) اولین دوره در این حوزه ارائه گردید.

35 نفر از دانشجویان پاکستانی تجارت الکترونیک را آموختند و شرکت خود  را در پلتفرم تجارت الکترونیک برنامه مبتکرانه کمربند و جاده (BRI) معرفی کردند.

ایجاد فرصت های شغلی جدید خارجی برای دانشجویان پاکستانی

دانشجویان پاکستانی همچنین زبان چینی را آموختند تا با سرمایه گذاری اندک به بازار چین نیز دسترسی داشته باشند.

دکتر فیض الله عباسی، نایب رئیس DUET گفت: با کمک دانشگاه لانژو، دور دوم دوره ها به زودی معرفی می شود تا پروژه BRI بین پاکستان و چین تقویت شود.

وی افزود: ما در حال همکاری با اداره آموزش گانسو و دانشگاه لانژو هستیم تا کلاس‌های آنلاین تجارت الکترونیک BRI را معرفی کنیم.

VC همچنین بیان کرد که این ابتکار به حذف بیکاری در پاکستان و همچنین باز کردن فرصت های شغلی جدید خارجی برای دانشجویان کمک خواهد کرد.

در پایان او اظهار داشت این امر باعث تقویت روابط بین مؤسسات آموزشی دو کشور خواهد شد.