به زودی اولین پارک خورشیدی کراچی راه اندازی می شود

اخبار ملی

مدیر شرکت متروپولیتن کراچی و سخنگوی دولت سند، خبر از راه اندازی نخستین پروژه پارک خورشیدی کراچی را در کیدنی هیل داد.

مرتضی وهاب، مدیر شرکت متروپولیتن کراچی (KMC) و سخنگوی دولت سند اعلام کرد که KMC کار بر روی اولین پارک خورشیدی کراچی را در کیدنی هیل آغاز کرده است که 100 کیلووات برق تولید خواهد کرد.

او گفت: “این ابتکار به KMC کمک می کند تا انرژی پاک تولید کند که با کمک آن، پرداخت قبض برق چراغ های خیابانی در مناطق تحت کنترل KMC تنظیم می شود.”

پارک خورشیدی کراچی با ظرفیت تخمینی تولید 100 کیلووات برق ماهانه

در بیانیه‌ شرکت متروپولیتن کراچی آمده است پنل‌های خورشیدی ظرف چند ماه آینده شروع به کار خواهند کرد و با هزینه ماهانه حدود 5 میلیون روپیه قادر به تولید 100 کیلووات برق خواهد بود.

پیش از این نیز سازمان هواپیمایی کشوری (CAA) اعلام کرده بود که تمام فرودگاه های بین المللی پاکستان را به صورت مرحله ای به انرژی خورشیدی تبدیل می کند.

مقامات هوانوردی تصمیم گرفتند فرودگاه بین‌المللی جناح کراچی را به انرژی خورشیدی تغییر دهند. همچنین به مقامات ذیربط دستور داد تا یک طرح امکان سنجی در این رابطه تهیه کنند.

گفتنی است انرژی خورشیدی یکی از انواع انرژی های تجدیدپذیر است که سبب آسیب به محیط زیست نمی گردد و از لحاظ مالی هم با توجه به قیمت بالای انواع دیگر انرژی ها و در دسترس بودن خورشید بسیار سودمند است. این انرژی را می توان در تمام مناطق جهان استفاده کرد و هر روز در دسترس است.

راه اندازی پروژه های انرژی های تجدیدپذیر بادی و خورشیدی در پاکستان