ilver Medal in World Powerlifting Championship.

کسب مدال نقره توسط وزنه بردار پاکستانی در مسابقات جهانی پاورلیفتینگ

سبک زندگی

رابعه شهزاد وزنه بردار پاکستانی در مسابقات جهانی پاورلیفتینگ مدال نقره را کسب و رکورد ملی را نیز به نام خود ثبت کرد.

وقتی می‌خواهیم از افتخارات پاکستان یادکنیم، نقش زنان کمتر از مردان نیستند. آنها سخت تلاش کرده‌اند تا نام کشورشان را درسطح جهانی حفظ کنند. پاکستان در حال اخذ موفقیت های جهانی در زمینه های مختلف توسط زنان خود بوده است.

رابعه شهزاد یکی از این زنان غرورآفرین ملی است که توانست در رشته پاورلیفتینگ جهان در اسلواکی مدال نقره دسته 52 کیلوگرم را کسب نماید.

این وزنه بردار پاکستانی مطرح ملی در دسته 52 کیلوگرم این مسابقات شرکت کرد. او با اخذ مدال نقره، درست پشت سر دارنده مدال طلا از اوکراین قرار گرفت.

=

علاوه بر این، رابعه شهزاد در مجموع 267.5 کیلوگرم وزنه بلند کرد تا نه تنها به مقام دوم جهانی دست یابد، بلکه یک رکورد ملی را نیز به ثبت رساند.

رابعه پس از کسب مدال نقره جهانی و ثبت یک رکورد ملی، احساسات خود را بیان کرد و گفت: از کسب مدال نقره در یک رویداد بین المللی خوشحالم. هدف من ثبت یک رکورد ملی برای اثبات خودم بود.

همچنین رابعه گفت که برای شرکت در این رویداد، با هزینه شخصی آمده ام. او ادامه داد: من هیچ حمایتی برای شرکت در رویداد دریافت نکردم. بلکه برای ثبت یک رکورد ملی به اینجا آمدم.