3 SKMCH&RC achieves JCI enterprise accreditation

اعطا گواهینامه معتبر کمیسیون مشترک بین‌المللی (JCI) به بیمارستان سرطان شوکت خانم پاکستان

اخبار ملی

مرکز تحقیقاتی و بیمارستان سرطان شوکت خانم پاکستان در طی یک بررسی جامع سازمانی، گواهینامه معتبر کمیسیون مشترک بین‌المللی (JCI) را به دست آورده است.

کمیسیون مشترک بین‌المللی (JCI)، یک سازمان جهانی پیشرو مستقر در ایالات متحده برای تأیید کیفیت مراقبت های بهداشتی و ایمنی بیمار در بیمارستان های سراسر جهان است. گواهی کمیسیون، یکی از معتبرترین گواهینامه های اعتباربخشی در سطح بین المللی است.

بیمارستان سرطان شوکت خانم اولین سازمانی در پاکستان است که بر اساس این «نسخه سازمانی»، توانسته است تأییدیه کمیسیون مشترک بین‌الملل را به دست آورد.

در بررسی سازمانی که اخیراً برگزار شد، نحوه عملکرد سیستم مراقبت های بهداشتی بیمارستان سرطان شوکت خانم به دلیل توانایی ارائه مراقبت های با کیفیت بالا و هماهنگ و منسجم در مراکز مختلف خود در لاهور، پیشاور و کراچی تایید گردید.

این فرآیند شامل ارزیابی دقیق حوزه های اداری، بالینی و عملیاتی بود. در مجموع 777 استاندارد با استفاده از بیش از 3200 عنصر قابل اندازه گیری در طول چهار ممیزی مورد ارزیابی قرار گرفت.

تابعیت تمام فعالیت های بیمارستان سرطان شوکت خانم پاکستان از استانداردهای بالای جهانی

اعتباربخشی سازمانی JCI تأیید می‌کند که همه فعالیت‌ها، از مراقبت از بیمار گرفته تا تهیه، دفع زباله و ایمنی تأسیسات، از استانداردهای بالا و پروتکل‌های سختگیرانه در سراسر شبکه جهانی تبعیت می‌کنند.

در نتیجه این گواهینامه معتبر جهانی، بیماران صرف نظر از وضعیت مالی خود می توانند مطمئن باشند که بهترین مراقبت های ممکن را مطابق با استانداردهای بین المللی در بیمارستان سرطان شوکت خانم پاکستان دریافت خواهند کرد.

ابتدا مرکز تحقیقاتی و بیمارستان سرطان شوکت خانم در شهر لاهور، گواهینامه JCI را در سال 2018 و اعتبار مجدد را در سال 2021 به دست آورد. به دنبال آن، آخرین اعتبار در سال 2022 به عنوان بخشی از ممیزی گسترده سیستم به دست آمد که اطمینان داد همه سایت های این بیمارستان در شهرهای لاهور، پیشاور و کراچی توسط JCI معتبر هستند..

همچنین بیمارستان سرطان شوکت خانم در شهر پیشاور برای اولین بار در سال 2019 تایید شد و اکنون در سال 2022 مجدداً مورد تایید قرار گرفته است. مرکز و کلینیک تشخیصی شوکت خانم  در شهر کراچی نیز اعتبار اولیه خود را در سپتامبر 2022 به دست آورد. این گواهی بر عالی بودن مراقبت های ارائه شده در همه مکان ها دلالت دارد.

همکاری شرکت مخابرات پاکستان با بیمارستان شوکت خانم در کمپین آگاهی از سرطان پستان