13 ICCIA hosts the 4th session of Best of Entrepreneurship session

برگزاری نشست کارآفرینی در پاکستان در حوزه تجارت الکترونیک

اخبار ملی

ICCIA میزبان چهارمین نشست “بهترین کارآفرینی در پاکستان در حوزه تجارت الکترونیک” برای ارتقای اکوسیستم کارآفرینی است.

اتاق بازرگانی، صنعت و کشاورزی اسلامی (ICCIA)، چهارمین نشست “بهترین کارآفرینی در پاکستان (BOE)” را در کراچی برگزار می نماید.

موضوع این رویداد تجارت الکترونیک و کارآفرینی در پاکستان است. همچنین چالش‌های پیش روی این صنعت و فرصت‌هایی که برای کارآفرینان جوان به ارمغان می‌آورد را برجسته می‌کند.

رویداد “بهترین کارآفرینی در پاکستان” با هدف به اشتراک گذاشتن روندها و داستان های کارآفرینی است که آینده تجارت الکترونیک را در کشور شکل می دهد. مخاطبان شامل هنرجویان آموزش فنی و حرفه ای متمرکز بر تجارت الکترونیک، دانشجویان دانشگاه، کارآفرینان مشتاق و علاقه مندان خواهند بود.

یکی از اهداف اصلی اتاق بازرگانی، صنعت و کشاورزی اسلامی، توسعه و رشد بخش خصوصی جهان اسلام و افزایش مشارکت کسب و کار در زنجیره تامین جهانی برای حمایت از تاب‌آوری و پایداری اقتصادی  است. این هدف زمانی اتفاق می افتد که یک بخش خصوصی قوی وجود داشته باشد که شغل ایجاد کند و از اهداف اقتصادی-اجتماعی متعدد حمایت کند و همچنین ظرفیت تولید کشور را افزایش دهد.

حضور شخصیت های برجسته در نشست کارآفرینی در پاکستان در حوزه تجارت الکترونیک

شخصیت های برجسته از جمله آقای حیدر زمین، معاون TDAP و معاون FPCCI در رویداد “بهترین کارآفرینی در پاکستان” حضور خواهند داشت. دکتر عبدالله ظفر شیخ، استاد و رئیس دانشکده مطالعات بازرگانی (SBS)، IBA نیز در این مراسم شرکت خواهند کرد.

نام‌های قابل‌توجهی از صنعت فناوری و تجارت الکترونیک مانند آقای حمزه عبدالرئوف، بنیان‌گذار و مدیر Telemart، دکتر سارا سعید خرم بنیان‌گذار و مدیرعامل صحت کاهانی، و آقای عارف لکانی بنیانگذار Qist بازار، تجربیات خود و چالش هایی را که در سفر خود با آن روبرو بوده است با مخاطبان بیش از 250 نفر به اشتراک می گذارد.

جلسه در تاریخ 28 سپتامبر 2022، بین ساعت 14:00 تا 5:30 بعد از ظهر در مؤسسه مدیریت بازرگانی، پردیس IBA- سیتی، کراچی برگزار خواهد شد.