16 Govt Allocates Rs. 42 Billion for Scholarships, Universities, Laptop Scheme and Education Projects

اختصاص 42 میلیارد روپیه در بخش آموزشی و دانشگاهی توسط دولت پاکستان

اخبار ملی

دولت پاکستان 42 میلیارد روپیه برای بورسیه ها، دانشگاه ها، طرح های لپ تاپ و پروژه های آموزشی اختصاص می دهد.

بخش دارایی دولت پاکستان تصویب کرده است که 41.87 میلیارد روپیه برای 149 پروژه توسعه بخش عمومی (PSDP) تحت کمیسیون آموزش عالی (HEC) در بودجه سال مالی 2022-23 اختصاص داده شود.

138 مورد از این پروژه ها در حال حاضر در حال انجام است و38.77 میلیارد به آنها اعطا شده است. 11 طرح جدید برای تخصیص بودجه تصویب شده و 3.1 میلیارد برای آنها در نظر گرفته شده است.

بخش بندی بودجه آموزشی و دانشگاهی دولت پاکستان در سال جدید

بر اساس سند بودجه سال مالی 2022-23 حدود 60 میلیون روپیه برای ایجاد ارتباطات علمی و پژوهشی دوجانبه با کشورهای مختلف اختصاص یافته است.

300 میلیون روپیه برای همکاری دانشگاهی تحت کنسرسیوم CPEC از دانشگاه ها اختصاص داده شده است. در حالی که 20 میلیون روپیه، کمک هزینه تحصیلی برای دانش آموزان مستعد گوادر اعطا شده است.

200 میلیون روپیه برای ایجاد دانشگاه زنان AJK در باغ اختصاص یافته است. 417.73 برای دانشگاه فتا در حالی که 450 میلیون روپیه برای ایجاد فرصت های تحصیلی عالی برای دانشجویان بلوچستان و فتا اختصاص یافته است. 100 میلیون روپیه برای بورسیه تحصیلی دانشجویان GB در دانشگاه های برتر کشوری اختصاص یافته است.

200 میلیون روپیه برای برنامه بورس تحصیلی آموزش عالی منطقه ساحلی برای بلوچستان اعطا شده است. 350 میلیون یز برای تأسیس دانشگاه گوادر در نظر گرفته شده است.

70 میلیون روپیه برای اعطای بورسیه تحصیلی به 3000 دانش آموز مستعد افغانستانی اختصاص یافته است. 1 میلیارد روپیه برای اعطای 3000 بورسیه تحصیلی به دانشجویان افغان تحت برنامه بورسیه علامه اقبال اعطا شده است.

اعطا بورسیه های ویژه دکترا و ارشد در بودجه بندی جدید

علاوه بر این، 354.07 میلیون روپیه به مرکز ملی داده های کلان و رایانش ابری اختصاص یافته است. 185 میلیون به مرکز ملی امنیت سایبری و 200 میلیون روپیه برای مرکز ملی تعالی رباتیک و اتوماسیون اعطا شده است. 1 میلیارد روپیه برای برنامه توسعه آموزش عالی پاکستان (HEDPP) اعطا شده است.

400 میلیون روپیه برای اعطای 5000 بورسیه دکتری و 235 میلیون برای کارشناسی ارشد منتهی به دوره دکتری برای دانشجویان بلوچستان خواهد بود.

50 میلیون و 600 میلیون روپیه به ترتیب برای فازهای 2 و 3 MS/MPhil خارج از کشور که منجر به برنامه بورسیه دکترا می شود، اختصاص یافته است.

300 میلیون و 250 میلیون به ترتیب به برنامه های بورس تحصیلی مبتنی بر شایستگی و مبتنی بر نیاز پاکستان-بریتانیا و پاکستان-USAID اختصاص یافته است. 600 میلیون برای فاز سوم برنامه حمایت از بورسیه تحصیلی فولبرایت HEC-USAID اختصاص یافته است.

400 میلیون روپیه به مراکز با کارایی بالا و منابع تحت برنامه کامیاب جوان و المپیک جوانان تعلق خواهد گرفت در حالی که 200 میلیون  برای برنامه استعدادیابی و لیگ ورزش جوانان کامیاب جوان تصویب شد.

در نهایت، 1 میلیارد برای طرح لپ تاپ نخست وزیر اختصاص داده شده است.