شرکت چینی سینوواک در بخش بهداشت پاکستان سرمایه گذاری می کند

بین المللی

شرکت چینی سینوواک تمایل خود را برای راه اندازی یک تجارت مشترک برای تشخیص، پیشگیری و درمان بیماری ها با سرمایه گذاری مستقیم در پاکستان ابراز کرده است.

هیئتی از شرکت چینی سینوواک با نخست وزیر پاکستان شهباز شریف دیدار کرد. شهباز شریف در این دیدار اعلام نمود که افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در پاکستان یکی از اولویت های اصلی دولت وی است.

هیأت به رهبری مدیر ارشد شرکت چینی سینوواک  Qiang Gao، نیز علاقه شدید شرکت را برای راه اندازی یک سرمایه گذاری مشترک برای تشخیص، پیشگیری و درمان بیماری ها با سرمایه گذاری در پاکستان ابراز کرد.

در ادامه دیدار، به نخست وزیر شهباز شریف گزارشی در مورد واکسن های سینوواک در طول کمپین واکسیناسیون کووید-19 به پاکستان ارائه شده بود، داده شد.

دولت پاکستان از پیشنهاد سرمایه گذاری شرکت چینی سینوواک استقبال می کند

شهباز شریف با تاکید بر دوستی ایده آل چین و پاکستان، تاکید کرد که دولت از پیشنهاد سرمایه گذاری سینوواک استقبال می کند و همه همکاری های ممکن را در این زمینه گسترش خواهد داد.

نخست وزیر گفت که پاکستان برای کمک های چین در طول همه گیری کرونا ویروس ارزش قائل است و به وزیر بهداشت دستور داد تا یک کارگروه ویژه ایجاد کند تا به زودی کار روی پروژه شرکت سینوواک را تسهیل نمایند.

پاکستان از نظر تزریق دوزهای واکسن کرونا در میان 30 کشور برتر جهان

گفتنی است پیش از این نیز، نخست وزیر شهباز شریف به همتای چینی خود در تسریع پروژه های CPEC اطمینان داده بود.