Corps Commanders’ Conference pakistan

ضرورت برقراری ثبات و صلح در منطقه از دیدگاه فرماندهان ارتش پاکستان

اخبار ملی

سرلشکر قمر جاوید باجوا، رئیس ستاد ارتش، روز پنج شنبه از تعهد ارتش پاکستان نسبت به حمایت از تمام نهادهای دولتی برای ایجاد صلح، ثبات و پیشرفت کشور خبر داد.

216 امین کنفرانس گروه فرماندهان نظامی (CCC) تحت ریاست فرمانده ارتش پاکستان در تاریخ 13 دسامبر برگزار گردید و متعهد شد تا این کشور را در برابر تهدیدات خارجی محافظت نماید. همچنین این ارتش خود را موظف به ایجاد دستاوردهای عملیات نظامی ضد تروریسم که به توسعه کلی اجتماعی و اقتصادی کمک می کند دانست.

علاوه بر این پیشرفت عملیات ثبات در حال انجام برای امنیت داخلی نیز در این نشست مورد بحث قرار گرفت.

Corps Commanders’ Conference pakistan

این کنفرانس همچنین محیط  استراتژیک جغرافیایی را با تمرکز ویژه بر امنیت منطقه و وضعیت در امتداد مرزهای شرقی و غربی از جمله خط کنترل، بررسی کرد.

کنفرانس CCC اهمیت رویکرد منطقه ای برای از بین بردن ریشه های تروریسم برجسته نمود و این امر را امیدی برای موفقیت روند روند آشتی در افغانستان خواند. همچنین گروه فرماندهان ارتش پاکستان اعلام نمودند که از  تمامی ذینفعان برای دست یابی به نتیجه منطقی صلح آمیز در جنگ افغانستان حمایت خواهند کرد.

پیش از این نیز ژنرال قمر جاوید باجوا بارها در بیانیه های جداگانه، از تلاش ارتش پاکستان برای برقراری صلح در منطقه و حل مسئله افغانستان خبر داده است.

تاکید ارتش پاکستان برای صلح در منطقه