پاکستان عضو اصلی شورای بین المللی زیتون می شود

اخبار ملی

شورای بین المللی زیتون تصمیم گرفته است تا پاکستان را به عنوان عضو اصلی خود بپذیرد. چراکه این کشور دارای پتانسیل عظیمی برای تولید روغن زیتون نه تنها برای مصرف داخلی بلکه برای صادرات است.

شورای بین المللی زیتون (IOC)، یک سازمان بین دولتی متشکل از چندین کشور است که زیتون یا محصولات مشتق شده از زیتون مانند روغن زیتون را تولید می کند. در حال حاضر، پاکستان یکی از اعضای فرعی این IOC است.

عبداللطیف غدیرا، مدیر اجرایی IOC پس از بازدید از مزارع زیتون و بررسی پتانسیل تولید روغن زیتون در پاکستان، به رسانه ها گفت که پاکستان اکنون در موقعیت مناسبی برای پیوستن به شورا به عنوان عضو کامل می باشد.

عضویت کامل پاکستان منجر به تقویت همکاری های بین المللی و نزدیک شدن بخش روغن زیتون پاکستان به شورا و ارتقای بکارگیری استانداردهای IOC در بازارهای جهانی خواهد شد.

حمایت مالی شورای بین المللی زیتون از برنامه توسعه زیتون پاکستان

انتظار می رود برنامه توسعه زیتون پاکستان نیز بتوانید از شورایی که به برنامه های ملی کشورهای عضو IOC، به صورت سالانه حمایت مالی می کند، کمک های مالی دریافت کند.

آقای غدیرا سفر خود به پاکستان را با این نکته رضایت‌بخش به پایان رساند که دولت پروژه عظیمی را برای ارتقای بخش روغن زیتون آغاز کرده است. زیرا آب و هوای مناسبی برای کاشت انواع زیتون دارد.

او گفت که این شورا از پاکستان برای تضمین گواهینامه های لازم حمایت خواهد کرد. زیرا این کشور کارخانه های فرآوری استاندارد و آزمایشگاه های تحقیقاتی دارد.

در حال حاضر، پاکستان 3.6 میلیون بوته زیتون در مساحتی به وسعت 31000 هکتار زمین دارد و برنامه هایی برای رشد 10 میلیون گیاه دیگر در 75000 هکتار زمین در حال انجام است. بلوچستان به عنوان ایالتی بسیار امیدوار کننده برای کشت گیاه زیتون در نظر گرفته شده است.

شایان ذکر است IOC سهامداران تولید و مصرف روغن زیتون و روغن زیتون را گرد هم می آورد. این تنها سازمان بین‌المللی بین‌المللی در جهان در زمینه روغن زیتون و زیتون می باشد. این شورا در حال حاضر علاوه بر اتحادیه اروپا دارای 17 کشور عضو است که بیش از 98 درصد از تولید روغن جهان را تشکیل می دهند.