kp_potential_to_attract_investment_in_tourism

امضا تفاهم نامه برای جذب سرمایه گذار در بخش گردشگری ایالت خیبر پختونخوا

گردشگری

اداره فرهنگ و گردشگری خیبر پختونخوا، دو تفاهم نامه برای جذب سرمایه گذار در بخش گردشگری امضا می کند.

در گام دیگری برای تقویت گردشگری در ایالت خیبر پختونخوا، اداره فرهنگ و گردشگری این ایالت (CTA)، دو تفاهم نامه برای جذب سرمایه گذار در بخش گردشگری به ویژه در مناطق گردشگری یکپارچه (ITZs) امضا کرده است.

در این راستا، در حاشیه نمایشگاه دارایی های جاری در پیشاور، تفاهم نامه هایی با بخش سرمایه گذاری در حوزه گردشگری و گروه AH در روز یکشنبه منعقد گردید.

فرصت های گسترده در خیبر پختونخوا برای جذب سرمایه گذار در بخش گردشگری

عمیر خطاک، مدیر کل سرمایه گذاری در زمینه گردشگری (GM) پس از مراسم امضای تفاهم نامه گفت که دولت ایالتی تحت رهبری PTI گام های متعددی برای ترویج گردشگری در خیبر پختونخوا برداشته است.

وی افزود: این ایالت علاوه بر مناطق گردشگری و اقتصادی، ظرفیت های زیادی برای جذب سرمایه گذاری در بخش های مختلف دیگر از جمله معادن و مواد معدنی دارد.

عبدالحسیب، مدیر اجرایی گروه AH ، نیز گفت که مناطق گردشگری یکپارچه بهترین فرصت سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران داخلی و بین المللی ارائه می دهد.

وی از دولت ایالتی به دلیل تلاش برای ترویج گردشگری از جمله معافیت سرمایه گذاران مناطق گردشگری یکپارچه، از مالیات های مختلف به مدت یک دهه تشکر کرد.

روایت وبلاگ نویسان خارجی از ظرفیت های گردشگری در خیبر پختونخوا پاکستان