Mr. Bill Gates is visiting Pakistan

سفر رسمی بیل گیتس بنیان‌گذار مایکروسافت به پاکستان

بین المللی

بیل گیتس بنیان‌گذار مایکروسافت و میلیاردر نیکوکار، روز پنجشنبه در اولین سفر خود به پاکستان با عمران خان، نخست وزیر این کشور و سایر مقامات دیدار کرد.

این نیکوکار معروف، با عمران نخست وزیر درباره موضوعات مختلف و راه حل های احتمالی آنها گفتگو کرده است. عمران خان گفت که استقبال از گیتس در پاکستان بسیار خوشحال کننده است.

 Microsoft co-founder in pakistan

نخست وزیر پاکستان افزود: علاوه بر دستاوردهای بسیار، بیل گیتس در سطح جهانی به خاطر انساندوستی اش مورد تحسین قرار می گیرد. من از طرف ملت از او به خاطر مشارکت بی شمارش در زمینه ریشه کنی فلج اطفال و ابتکارات کاهش فقر تشکر می کنم.

روز بعد، نخست وزیر عمران ضیافت ناهاری را به افتخار گیتس برگزار کرد که دفتر نخست وزیری تصاویری از این ضیافت ناهار را به اشتراک گذاشت.

 imran khan luncheon in honor of BillGates

سناتور فیصل جاوید خان نیز با اشتراک گذاری تصاویر این نشست در توییتر گفت: گیتس از اقدامات [در رابطه با ریشه کنی فلج اطفال] در پاکستان، عملکرد مرکز فرماندهی و عملیات ملی (NCOC) در رابطه با همه گیری کووید-19 و ابتکاراتی مانند برنامه “احساس” بسیار قدردانی می کند.

همکاری دولت پاکستان و بنیاد بیل و ملیندا گیتس در برنامه Ehsaas برای کاهش فقر

9 Mr. Bill Gates is visiting Pakistan at the special invitation of the Prime Minister.

بازدید بیل گیتس بنیان‌گذار مایکروسافت ازNCOC پاکستان

همچنین، گیتس با وزیر برنامه ریزی و توسعه و اسد عمر، رئیس NCOC و دستیار ویژه نخست وزیر (SAPM) در زمینه بهداشت، دکتر فیصل سلطان، ملاقات کرد.

 Gates was appreciative of the covid response effort in Pakistan

گیتس در جریان بازدید خود، از نقش و روش NCOC، دستاوردهای آن از زمان شروع همه گیری کووید-19، وضعیت ویروس کرونا در پاکستان و تلاش برای کنترل شیوع بیماری مطلع شد. در ضمن گزارش کاملی از توالی یابی ژنوم و انواع ویروس کرونا که در پاکستان شناسایی شده است به گیتس و هیأت همراه او داده شد.

 Gates visited NCOC

بنیان‌گذار مایکروسافت علاقه شدیدی به ابتکارات مختلف NCOC داشت. به ویژه اقدامات اجرای استراتژی قرنطینه هوشمند و ریزهوشمند و سیاست مدیریت واکسن پاکستان که NCOC را قادر ساخت تا یک پاسخ جامع در برابر کووید را تدوین و اجرا کند.

رئیس بنیاد بیل و ملیندا گیتس در طول بازدید خود از NCOC، نظرات خود را در مورد همه گیری، به ویژه واکسیناسیون را به اشتراک گذاشت. گیتس از موفقیت پاکستان در برابر کووید-19 علیرغم محدودیت های منابع و ارائه ابتکارات و اقدامات عالی برای ایمنی بهداشت عمومی قدردانی کرد.

 Hosted BillGates by NCOC

اسد عمر، وزیر برنامه ریزی، نیز از گیتس برای حمایت بنیادش از پاکستان در طول همه گیری کووید-19 تشکر کرد.

از دیدگاه بیل گیتس بنیانگذار مایکروسافت، روش مقابله پاکستان با کرونا، در جهان همتایی ندارد

Hosted BillGates By NCOC

One thought on “سفر رسمی بیل گیتس بنیان‌گذار مایکروسافت به پاکستان

Comments are closed.