5 Pakistan’s first AI-based diagnostic tool in Dermatology

اولین ابزار تشخیص زودهنگام بیماری های پوستی مبتنی بر هوش مصنوعی در پاکستان

علمی و فناوری

برای اولین بار در پاکستان ابزار هوش مصنوعی MD-AIDer برای تشخیص دقیق بیماری های پوستی معرفی شده است.

ابزار MD-AIDer که توسط شرکت مارتین داو معرفی شده است به پزشکان و متخصصان پوست کمک می کند تا بیماری ها را بهتر تشخیص دهند و همچنین دانش و مهارت های خود را افزایش دهند. هدف این ابزار افزایش کارایی بخش مراقبت های بهداشتی با تشخیص دقیق بیماری ها با افزایش استفاده از فناوری مدرن است.

 Pakistan’s first AI-based diagnostic tool in Dermatology

مارتین داو اولین شرکت پاکستانی است که ابزار هوش مصنوعی “MD-AlDer” را در زمینه پوست معرفی می کند. با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی، بخش مراقبت های بهداشتی وارد عصر جدیدی از موفقیت و تغییر خواهد شد.

فواد عباسی، مدیر واحد بازرگانی مارتین داو، در مورد این نقطه عطف، گفت: مارتین داو به عنوان یک شرکت پیشرو در صنعت دارو، اعتقاد راسخ دارد که فناوری های مدرن با پذیرش و افزایش استفاده از آنها، می تواند کارایی بخش مراقبت های بهداشتی را بهبود بخشد.

اهمیت معرفی ابزارهای نوین در تشخیص زودهنگام بیماری های پوستی

هدف معرفی ابزارهای نوین در پزشکی این است که با ایجاد پیشرفت در تشخیص بیماری ها از طریق نوآوری و دقت، پیشرفت هایی چشمگیر در سایر بخش های مراقبت های بهداشتی نیز حاصل گردد.

این اولین بار است که در پاکستان، معرفی ابزار هوش مصنوعی، حوزه بیماری های پوستی را متحول خواهد کرد و به نوبه خود شاهد تأثیری همیشگی بر صنعت مراقبت های بهداشتی خواهد بود.

علاوه بر این، این ابزار جدید هوش مصنوعی با قابلیت تشخیص گسترده، به پزشکان در تشخیص زودهنگام بیماری‌هایی که به سرعت رو به وخامت هستند کمک می‌کند. متخصصان برجسته پوست از سراسر پاکستان در بررسی و استفاده از این ابزار مشارکت خواهند داشت.

5 Pakistan’s first artificial intelligence early diagnosis of diseases –